Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet ontbijten geassocieerd met meer atherosclerose

The Importance of Breakfast in Atherosclerosis Disease Insights From the PESA Study

Literatuur - Uzhova I, Fuster V, Fernández-Ortiz A, et al. - J Am Coll Cardiol 2017;70:1833–42

Achtergrond

Niet alleen de voedingswaardekwaliteit van een dieet, maar ook eetpatronen zijn belangrijk in de context van CVD preventie. Er zijn data die aantonen dat het overslaan van het ontbijt is geassocieerd met obesitas, diabetes, dyslipidemie en CHD risico [1-3].

Deze analyse van de PESA-studie evalueerde het verband tussen verschillende ontbijtpatronen en subklinische atherosclerose of CVD risicofactoren, in individuen vrij van een geschiedenis met CVD. De PESA-studie is een lopend observationeel prospectief cohort, dat factors gerelateerd aan ontwikkeling en progressie van atherosclerose onderzoekt [4].

De ontbijtpatronen werden geëvalueerd met de gecomputeriseerde vragenlijst van de ENRICA-studie [5]. Drie groepen werden onderscheiden:

Van de 4052 deelnemers tussen de 40 en 4 jaar oud, zat 2.9% in de SBF groep, 69.4% in de LBF groep en 27.7% in de HBF groep.

De ESC Systematic Coronary Risk Evaluation Tool werd gebruikt om CV risico in te schatten. Niet-coronaire atherosclerose werd gedefinieerd als de aanwezigheid van ene plaque in de rechter of linker carotis, of de aorta, of de rechter of linker iliofemorale arteriën. Coronaire atherosclerose werd gedefinieerd als CAC score >0. Gegeneraliseerde atherosclerose werd gedefinieerd door 4 tot 6 aangedane arteriële vaatbedden.

Belangrijkste resultaten

Ten opzichte van HBF en LBF, bestond de SBF groep met name uit mannen, die rookten, vaker meer energie en cholesterol in het dieet consumeerden, en ze neigden meer alcohol en suiker-gezoete dranken te drinken en meer rood vlees te eten.

Cardiometabole risicomarkers kwamen meer voor in de LBF groep en nog meer in de SBF groep, ten opzichte van de HBF groep, en ze lieten de hoogste tailleomtrek en BMI zien, bloeddruk, bloedlipiden en nuchtere glucoseniveaus. De waarschijnlijkheid om te presenteren met obesitas, abdominale obesitas, metabool syndroom, laag HDL-c en hypertensie waren hoger in de SBF dan in de HBF groep.

SBP deelnemers hadden de hoogste ESC Systematic Coronary Risk Evaluation scores.

Subklinische atherosclerose werd vaker gezien in de SBF groep (74.6%) dan in de LBF (64.5%) groep en HBF (56.6%) groep, met een hoger risico (vs. HBF) om plaques te hebben in:

Ten opzichte van HBF, hadden SBF deelnemers significant meer niet-coronaire (OR: 1.55; 95% CI: 0.97 - 2.46) en gegeneraliseerde atherosclerose (OR: 2.57; 95% CI: 1.54 - 4.31).

Deelnemers in de LBF groep hadden een hoger risico op carotis (OR: 1.21; 95% CI: 1.03 - 1.43; (OR: 1.21; 95% CI: 1.03 - 1.43) of iliofemorale atherosclerotische plaques (OR: 1.17; 95% CI: 1.00 - 1.37).

Rectificatie: eerder waren verkeerde percentages genoemd voor subklinische atherosclerose in de verschillende ontbijtgroepen.

Conclusie

Het overslaan van het ontbijt was geassocieerd met een hoger risico op niet-coronaire en gegeneraliseerde atherosclerose in een groep asymptomatische personen. Deze bevindingen ondersteunen het belang van gezond eten, waaronder een rijk dieet valt.

Redactioneel commentaar

Deedwania en Acharya [6] merken op dat mensen die het ontbijt overslaan later op de dag en ’s avonds meer ongezond en vet voedsel eten, en een algemene leefstijl aannemen die leidt tot metabole stoornissen. Ze concluderen: “Er is dringende noodzaak voor correctieve publieke gezondheidszorgmaatregelen om de wereldwijde obesitasepidemie te beteugelen. Gezien het opkomende bewijs voor de associatie tussen afwijkende dieetpatronen en een hoger risico op obesitas, metabool syndroom, diabetes, subklinische atherosclerose, en klinische CV events, lijkt het verstandig om aandacht te besteden aan dieet en om het publiek op te voeden om simpele leefstijlveranderingen door te voeren, bijvoorbeeld met nadruk op een regelmatig, hartig en voedzaam ontbijt. Deze makkelijke en economische publieke gezondheidszorgmaatregelen kunnen de opkomende tsunami van diabetes en CV ziekten bedwingen. De wijsheid van vroeger dat ontbijt het belangrijkste maal van de dag is blijkt inderdaad te gelden, in het licht van verschijnend bewijs.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: