Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grotere daling van LV massa index met ARNI dan met ARB in hypertensieve patiënten

The effect of sacubitril/valsartan compared to olmesartan on cardiovascular remodeling in subjects with essential hypertension: the results of a randomized, double-blind, active-controlled study

Literatuur - Schmieder RE, Wagner F, Mayr M, et al. - Eur Heart J 2017; published online ahead of print

Achtergrond

CV remodeling is geassocieerd met een verhoogd CV risico, zoals aangetoond in community-based cohorten en patiënten met essentiële hypertensie [1,2] en is daarom een belangrijk behandeldoel. Sacubitril/valsartan, een relatief nieuw geneesmiddel met tweevoudige werking, remt neprilysine en verstoort angiotensine II signaalafgifte door blokkade van de angiotensine receptor (ARB) [3,4]. Dit geneesmiddel vermindert het risico op het samengestelde eindpunt van CV sterfte, ziekenhuisopname door hartfalen, CV sterfte en overlijden van welke aard dan ook bij patiënten met hartfalen vergeleken met de ACE-remmer enalapril [5].

De effecten van sacubitril/valsartan op LV massa en grote slagaders in vergelijking met de ARB-olmesartan werden onderzocht in een multi-center, gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy, actief gecontroleerde, parallelle groep trial in patiënten met hoge bloeddruk en verhoogde polsdruk (PP). 114 patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 verhouding om gedurende 52 weken sacubitril/valsartan (n=57) of olmesartan (n=57) te ontvangen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten met hoge bloeddruk was behandeling met sacubitril/valsartan geassocieerd met superieure reducties van LV massa na 12 en 52 weken en centrale PP na 52 weken in vergelijking met behandeling met olmesartan, wat suggereert dat sacubitril/valsartan tot een betere cardiovasculaire prognose kan leiden in deze patiëntenpopulatie dan olmesartan.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: