Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Slides: - Connect/Connected: hoe gaat het in de gestarte regio’s en waar loopt men tegenaan

HF dag 2017

29 sep. 2017 - Petra van Pol

HF dag 2017 Bekijk de presentatie van Petra van Pol (cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp), gehouden tijdens de Nationale Hartfalendag 2017.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de Nationale Hartfalendag op 29 september 2017 in Zeist en is een verkorte weergave van de presentatie gegeven door Petra van Pol.

Faculty

Petra van Pol – cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Download Bekijk de slides van de presentatie