Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipidenniveaus zijn sterk afhankelijk van leeftijd en geslacht

Lipid and lipoprotein reference values from 133,450 Dutch Lifelines participants: Age- and gender-specific baseline lipid values and percentiles

Literatuur - Balder JW, de Vries JK, Nolte IM, et al., - J Clin Lipidol. 2017; 11 (4): 1055–1064.e6

Achtergrond

Aangezien plaquevorming al op jonge leeftijd begint, heeft vroege preventie de voorkeur om de LDL-c-gerelateerde progressie en de daarmee in verband staande chronische ziekte een halt toe te roepen. Identificatie van beïnvloedbare risicofactoren, met name dyslipidemie, is daarom belangrijk voor effectieve preventie en management van CVD.

De Lifelines-cohortstudie werd gestart in 2006 en is de grootste lopende prospectieve observationele Europese populatiestudie tot op heden [1]. 152180 volwassenen uit Noord-Nederland zijn gerecruteerd door hun huisarts, door familie of door zich op te geven op lifelines.nl. Het 5-jaars follow-upbezoek is gaande, en het 10-jaars bezoek wordt gepland. Totale duur van follow-up zal minstens 30 jaar zijn. Middels zelfrapportage/gevalideerde vragenlijsten (elke 1.5 jaar), routinematige klinische biochemie, lichamelijk onderzoek, biobanking van bloed, urine en feces en genoom-brede genotypering, kan Lifeline inzicht verschaffen in de prevalentie en incidentie van multifactoriële ziekte en de risicofactoren daarvan.

Het is nodig de normale distributie van bloedlipiden in de populatie te kennen om dyslipidemie te kunnen opsporen. Hoewel referentiewaarden voor totaal cholesterol (TC), LDL-c, HDL-c en triglyceriden (TG) in diverse cohorten zijn vastgesteld, ontbreken eigentijdse en alomvattende percentiel-gebaseerde referentiewaarden. Deze waarden variëren mogelijk per geografische regio [2] en zijn tijdsafhankelijk, gezien verandering in leeftijd, leefstijl en farmaceutische interventies [3,4].

Dit artikel beoogde leeftijd- en seksegebaseerde referentiewaarden te verschaffen voor lipidenniveaus, om deze te kunnen vergelijken met populaties in een bepaalde regio of met een specifieke genetische achtergrond. En ze kunnen onderzoek faciliteren, om prospectieve veranderingen te monitoren. Voor deze analyse werden deelnemers geïncludeerd tussen 2006 en 2013, bijna alleen Kaukasisch. Van kinderen <18 jaar werden geen data geïncludeerd in deze analyse, en diegenen met een geschiedenis van CVD (myocardinfarct, coronaire chirurgie of beroerte), of diegenen die lipidenverlagende medicatie bij baseline kregen werden uitgesloten van deelname.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze data van het drie-generatie Lifelines-cohort laten duidelijke gender- en leeftijdgerelateerde verschillen zien in alle belangrijke plasmalipiden en lipoproteïnen, hetgeen suggereert dat het nodig is te corrigeren voor leeftijd en sekse wanneer iemands lipidenprofiel wordt beoordeeld.

De prevalentie van hoog LDL-c in jonge mensen in Noord-Nederland was hoger dan verwacht. De gepresenteerde data en de bijbehorende website kunnen evaluatie van (populatie)interventies faciliteren of kunnen worden gebruikt als vergelijkingsmateriaal voor andere prospectieve of retrospectieve lipidenprofielanalyses in andere regio’s. De interactieve website kan helpen om jonge mensen met atherogene dyslipidemie op te sporen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: