Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Potente P2Y12-receptorremmer toont sterker antitrombotisch effect in T2DM patiënten met CVD

Antithrombotic potency of ticagrelor versus clopidogrel in type-2 diabetic patients with cardiovascular disease

Literatuur - Zafar MU, Baber U, Smith DA, et al. - Thromb Haemost 2017, published online ahead of print

Achtergrond

Type 2 diabetes (T2DM) patiënten hebben een hoog risico op CV morbiditeit en sterfte, dat mede door plaatjeshyperactiviteit wordt veroorzaakt [1-3]. Remming van de P2Y12 receptor door middel van antiplaatjestherapie heeft grote klinische voordelen getoond in het voorkomen van secundaire coronaire events in CVD patiënten [4,5]. Echter, gegevens over de effecten in T2DM patiënten zijn beperkt en meestal verkregen uit subgroepanalyses [6]. Uit de beschikbare studies blijkt dat, naast de verhoogde plaatjesreactiviteit, patiënten minder reageren op antiplaatjestherapie dan niet-diabetische patiënten. De PLATO trial demonstreerde een snellere en significante vermindering van CV events in ACS patiënten die werden behandeld met ticagrelor in vergelijking met clopidogrel. Hoewel de resultaten in de diabetische subgroep vergelijkbaar waren, werd er geen significant verschil gevonden [7].

Een gerandomiseerde, cross-over, open-label, 2-behandelingen-trial in T2DM patiënten met stabiel CVD werd uitgevoerd. Patiënten (n=20) werden behandeld met beide therapieën, bestaande uit ticagrelor of clopidogrel, met een wash-out-periode van 2 weken en werden gerandomiseerd naar een van de twee behandelingssequenties. Patiënten kregen een oplaaddosering plus één week met dagelijkse behandeling van beide therapieën. Antitrombotische effecten werden gemeten in een ex vivo model waarin niet-ontstold bloed wordt geperfundeerd over een trombogeen substraat. Het verschil in trombusoppervlakte voor en na interventie is een maat voor het antitrombotische effect van de behandeling. Plaatjesfunctie werd bepaald met meervoudige electrode aggregometrie, waarin adenosine difosfaat plaatjesaggregatie uitlokt via de P2Y12-receptor signaalroute. Bovendien werd VerifyNow gebruikt om aggregatie te bepalen in volbloed behandeld met de P2Y12-receptor-remmers, door gebruik te maken van licht transmissie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gerandomiseerde, cross-over trial toonde aan dat behandeling met ticagrelor resulteerde in een sterkere remming van plaatjesaggregatie, en belangrijker nog, een krachtigere antitrombotische werking dan clopidogrel in T2DM patiënten met stabiel CVD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Thromb Haemost

Deel deze pagina met collega's en vrienden: