Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SBP variabiliteit is geassocieerd met klinische events bij patiënten met atriumfibrilleren

Systolic Blood Pressure Visit-to-Visit Variability and Major Adverse Outcomes in Atrial Fibrillation: The AFFIRM Study (Atrial Fibrillation Follow-Up Investigation of Rhythm Management)

Literatuur - Proietti M, Romiti GF, Olshansky B, et al. - Hypertension 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Hoewel in de algemene populatie grotere bloeddruk (BP) variabiliteit, gedefinieerd als SBP-visit-to-visit variabiliteit (VVV), gerelateerd is aan een hoger risico op CV events en sterfte, is de klinische impact van SBP-VVV in AF patiënten niet bekend [1]. Bovendien zijn er geen gegevens beschikbaar over de relatie tussen SBP-VVV en de kwaliteit van antistollingsregulatie. Deze laatste is een sterke voorspeller van ernstige nadelige events in deze patiënten, en wordt uitgedrukt als individuele tijd in therapeutische bereik (TTR) of percentage van de internationale genormaliseerde ratio (INR) in het bereik (PINRR) [2,3].

In deze post-hoc analyse van de AFFIRM trial werd de relatie tussen SBP-VVV en de kwaliteit van de antistollingsregulatie onderzocht en werd de associatie tussen SBP-VVV en ernstige nadelige klinische events in AF patiënten geanalyseerd. De AFFIRM trial vergeleek een rate-control versus een ritme-control strategie voor het klinisch management van AF patiënten, met een gemiddelde follow-up van 3.5 jaar [4].

Voor de huidige analyses werden alle patiënten met beschikbare gegevens over SBP bij het begin van de studie en met tenminste 4 andere metingen tijdens follow-up geselecteerd (n=3843, 94.7% van alle AFFIRM patiënten). SBP-VVV werd gedefinieerd als de SD van de gemiddelde SBP tijdens follow-up voor elke patiënt. De patiënten werden gecategoriseerd in kwartielen voor de SBP-SD (1eQ: <10.09; 2eQ: 10.09-13.85; 3eQ: 13.86-17.33; 4eQ: ≥17.34 mmHg).

Het trombo-embolische risico werd gedefinieerd volgens de CHA2DS2-VASc risicoscore en de kwaliteit van de antistollingsregulatie werd beoordeeld volgens TTR en PINRR berekend uit INR waarden. De belangrijkste uitkomsten waren beroerte, majeure bloedingen, CV sterfte, sterfte door alle oorzaken, en een combinatie van beroerte/majeure bloedingen/CV sterfte.

Belangrijkste resultaten

SBP-VVV en kwaliteit van antistollingsregulatie

Follow-Up en Survival Analyse

Multivariate Analyses

Conclusie

In de AFFIRM studie was SBP-VVV omgekeerd geassocieerd met de kwaliteit van de antistollingsregulatie in AF patiënten, en toenemende SBP-VVV was geassocieerd met een hoger risico op ernstige nadelige klinische events. Deze resultaten suggereren dat het verminderen van SBP-VVV en het verbeteren van de kwaliteit van de antistollingsregulatie voordeel kan hebben voor AF patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: