Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie op middelbare leeftijd geassocieerd met verhoogd risico op dementie bij vrouwen

Female sex, early-onset hypertension, and risk of dementia

Literatuur - Gilsanz P, Mayeda ER, Glymour MM, et al. - Neurology 2017, published online ahead of print

Achtergrond

Hypertensie komt vaker voor bij mannen in vergelijking met vrouwen in jongvolwassenen, maar het risico op doelorgaanschade en de CVD-last die aan hypertensie wordt toegeschreven, is hoger bij vrouwen [1]. Dementie is een van de gevolgen van hoge bloeddruk tijdens middelbare leeftijd, maar geslachtsverschillen zijn in deze context niet geëvalueerd [2,3].

In deze studie werden de associaties van BP in jongvolwassenen (gemiddeld: 32.7 jaar, SD: 1.8, bereik: 30.0-36.0) en volwassenen van middelbare leeftijd (gemiddeld: 44.3 jaar, SD: 3.0, bereik: 40.0-55.9) met het risico op dementie op latere leeftijd geëvalueerd en mogelijke geslachtsverschillen werden onderzocht.

Hiervoor werden 5646 leden van het Kaiser Permanente Noord-Californië (KPNC) geïntegreerde zorgsysteem, die deelnamen aan de Multiphasic Health Check-ups en hun BP als jongvolwassene en op middelbare leeftijd hadden laten meten, meegenomen in de analyse [4]. KPNC-leden werden als volgt ingedeeld op basis van hun BP op elk tijdstip:

Bovendien werden personen in de volgende 4 categorieën ingedeeld op basis van de veranderingen in BP tussen de 2 tijdspunten: stabiel normotensief, beginnende hypertensie, remissie van hypertensie, aanhoudende hypertensie. De gemiddelde follow-up tijd voor dementie was 15.3 jaar (SD: 6.1; bereik: 0.1-19.7 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Hoewel hypertensie tijdens middelbare leeftijd meer voorkomt bij mannen, was het alleen geassocieerd met het risico op dementie bij vrouwen. Deze bevindingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor management van hypertensie voor vrouwen begin 40 jaar en de gezondheid van de hersenen in het latere leven.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neurology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: