Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoog risico op ischemische en bloedingsevents in AF patiënten met OAC contra-indicatie

Patients With Atrial Fibrillation Who Are Not on Anticoagulant Treatment Due to Increased Bleeding Risk Are Common and Have a High Risk of Stroke

Literatuur - Redfors B, Gray WA, Lee RJ, et al. - JACC Clinical Electrophysiology 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Oraal anticoagulans (OAC) therapie vermindert effectief het risico op ischemische beroerte in AF patiënten, maar tegelijkertijd is er een verhoogd risico op bloedingen. Grote studies laten in patiënten die voorafgaand aan de studie geen verhoogd risico op bloedingen hadden een gunstige risico-voordeel-balans met OAC’s zien [1-3]. Belangrijke subgroepen van AF patiënten met een hoger bloedingsrisico werden echter uitgesloten van deze studies.

In deze studie werd in de dagelijkse klinische praktijk het risico op ischemische beroerte en ernstige bloeding beoordeeld in AF patiënten die onlangs een dermate ernstige bloeding hadden, dat OAC door hun behandelende arts werd gecontra-indiceerd. Bovendien was het doel van de studie om subgroepen te identificeren waarin deze risico's waren verhoogd.

Voor dit doel werden patiënten (>18 jaar) met een diagnosecode voor AF en een geregistreerde OAC-contra-indicatie geïdentificeerd in de multi-payer Truven Health Market Scan Commercial en de Medicare Supplemental Research databases van 1 januari 2009 tot 31 december 2013. Patiënten moesten ≥12 maanden continue ingeschreven zijn na het indexevent, met uitzondering van patiënten die in het ziekenhuis stierven. Het primaire studie-eindpunt was het optreden van ischemische beroerte. Secundaire eindpunten waren beroerte, hemorragische beroerte, dood door alle oorzaken, CV sterfte, beroertegerelateerde sterfte en alle ernstige niet-intracraniële bloedingen (die transfusie of chirurgische interventie nodig hadden). Het beroerterisico, evenals het bloedingsrisico, werden vergeleken met de gecorrigeerde risico's voor een algemene populatie AF patiënten zoals in de literatuur gerapporteerd [4-7].

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een aanzienlijk aantal patiënten met AF wordt niet behandeld met OAC als gevolg van een bloedingsgerelateerde contra-indicatie, hoewel ze beschouwd worden als een hoge beroerte-risicogroep volgens hun CHADS₂- of CHA₂DS₂-VASc-score. De gegevens in deze studie tonen aan dat deze OAC-naïeve patiënten een aanzienlijk hoger risico hebben op ischemische en hemorragische beroerte evenals sterfte, en deze risico's zijn met name hoog in patiënten met eerdere intracraniële bloeding. Deze resultaten suggereren dat er in deze populatie nieuwe strategieën nodig zijn om een beroerte te voorkomen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op

Deel deze pagina met collega's en vrienden: