Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Chronisch AF – wanneer terugverwijzen naar de huisarts?

3' educatie - 4 okt. 2017 - Dr. Charles Kirchhof, cardioloog Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Dr. Charles Kirchhof stelt dat patiënten met stabiel chronisch AF na een goed behandeladvies van de cardioloog vaak kunnen worden terugverwezen naar de huisarts, indien adequate antistolling en rate control is bewerkstelligd. Goede transmurale afspraken zijn hiervoor van belang.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de Nationale Antistollingsdag op 4 oktober 2017 in Amersfoort en is een verkorte weergave van de presentatie gegeven door dr. Charles Kirchhof.

Faculty

Dr. Charles Kirchhof - cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Bekijk de slides van de presentatie

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: