Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hartritmestijgingen in de tijd voorspellen een hoger CV risico in HFpEF

Prognostic Importance of Temporal Changes in Resting Heart Rate in Heart Failure and Preserved Ejection Fraction - From the TOPCAT Study

Literatuur - Vazir A, Claggett B, Pitt B, et al. - J Am Coll Cardiol HF 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat een toename in HR in de tijd geassocieerd is met een hoger risico op nadelige events bij patiënten zonder bekend CVD, en bij patiënten met hypertensie en HF [1-4]. De prognostische waarde van HR aan het begin van de studie en de verandering in HR in de tijd bij patiënten met HFpEF is echter niet bekend. In deze analyse van de TOPCAT studie [5] werd vastgesteld of HR in rust aan het begin van de studie, tijd-bijgewerkte HR in rust en veranderingen in de tijd in HR vanaf het voorgaande bezoek van prognostisch belang zijn bij patiënten met HFpEF.

Deze subanalyse van de TOPCAT studie betrof 1767 patiënten met HFpEF, gedefinieerd als symptomatisch HF en een LVEF ≥45%, met ofwel een opname met gedecompenseerde HF in de afgelopen 12 maanden of verhoogd natriuretisch peptide en toegewezen aan spironolacton (15 tot 45 mg/dag) of placebo. De primaire uitkomst was samengesteld uit CV sterfte, afgewende hartstilstand of ziekenhuisopname door HF.

Om de verandering van HR in de tijd te beoordelen, werd een tijd-bijgewerkte covariant bedacht, genaamd "HR bij enig bezoek", die de meest recente beschikbare HR waarde voor elke patiënt weergaf bij elk bezoek in de loop van de studie. Er waren maximaal 16 studiebezoeken in het programma, met een mediaan tijdsinterval van 135 dagen (IQR: 61-182 dagen), en HR in rust werd tot 15 keer na de start van de studie voor elke patiënt bijgewerkt. De tijdelijke verandering in HR in rust werd berekend uit het voorgaande bezoek door de tijd-bijgewerkte HR waarde te verminderen met de waarde van het vorige bezoek. Deze veranderingen in HR weerspiegelen de veranderingen tussen de bezoeken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met HFpEF, AF patiënten inbegrepen, waren een hogere HR in rust aan het begin van de studie en tijd-bijgewerkte HR, en een toename in HR in rust in de tijd van het voorgaande klinische bezoek onafhankelijk geassocieerd met een verhoogd risico op CV events. Een daling van HR in de tijd was echter niet geassocieerd met een lager risico op CV events. Deze bevindingen ondersteunen het belang van het meten van HR in rust in de dagelijkse klinische praktijk, om HFpEF-patiënten te identificeren die een hoger risico op heropname en overlijden hebben.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op

Deel deze pagina met collega's en vrienden: