Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Diabetes en microvasculaire complicaties voorspellen uitkomst in HFpEF

The Prognostic Significance of Diabetes and Microvascular Complications in Patients With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

Literatuur - Sandesara PB, O’Neal WT, Kelli HM, et al. - Diabetes Care 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Bijna de helft van de patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF) heeft ook diabetes (DM), hetgeen geassocieerd is met bijna tweemaal zoveel stijging van morbiditeit en mortaliteit in deze patiënten [1-3]. Diabetes is echter geen uniforme ziekte, en het risico op nadelige CV uitkomsten kan variëren met ziekte-ernst (bijv aanwezigheid van microvasculaire complicaties).

In deze analyse van de TOPCAT studie [4], werd het prognostisch belang van DM en de microvasculaire complicaties geëvalueerd in 3385 patiënten met symptomatische HF en EF ≥45%. De microvasculaire complicaties omvatten neuropathie, nefropathie en retinopathie en het studie-eindpunt was de samenstelling van CV mortaliteit, afgewende hartstilstand of HF hospitalisatie (HFH).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de TOPCAT studie bevatten diabetes en de gerelateerde microvasculaire complicaties belangrijke prognostische informatie betreffende nadelige uitkomsten in HFpEF patiënten. De microvasculaire ziektelast voorspelt HF rehospitalisatie in deze hoog-risicogroep. Deze bevindingen laten zien dat extra preventieve strategieën nodig zijn om morbiditeit en mortaliteit in HFpEF patiënten te verminderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetes Care

Deel deze pagina met collega's en vrienden: