Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Patiënten met ernstige hypertriglyceridemie hebben baat bij omega-3-carbonzuren 2 g/dag

Omega-3 carboxylic acids in patients with severe hypertriglyceridemia: EVOLVE II, a randomized, placebo-controlled trial

Literatuur - Stroes ESG, Susekov AV, de Bruin TWA, et al. - J Clin Lipidol 2017; printed online ahead of print

Achtergrond

Ernstige hypertriglyceridemie (SHTG) wordt gekenmerkt door een serum TG-concentratie ≥ 500 mg/dL (5.65 mmol/L) en is geassocieerd met een hoog risico op acute pancreatitis en CVD [1,2]. Internationale richtlijnen stellen dat het behandeldoel is om de TG-concentratie in deze aandoening te minimaliseren, bijvoorbeeld door toediening van omega-3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) [3,4]. Een nieuwe formulering van omega-3-carbonzuren (OM3-CA), afgeleid van visoliën en met EPA en DHA, biedt verbeterde biologische beschikbaarheid in vergelijking met ethylesterformuleringen en is goedgekeurd voor de behandeling van SHTG met een dagelijkse dosis van 2 g of 4 g als toevoeging aan een dieet [5,6].

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde fase 3-studie waren de primaire doelstellingen om de werkzaamheid en veiligheid van dagelijks OM3-CA 2 g te beoordelen in vergelijking met dagelijks olijfolie 2 g in het verlagen van serum TG- en lipidenconcentraties gedurende een behandelperiode van 12 weken. In deze studie werden 162 patiënten met SHTG geïncludeerd, inclusief patiënten met kwalificerende TG-concentraties > 885 mg/dL (10 mmol/L) en patiënten met Fredrickson Type V hyperlipidemie, een aandoening die biochemisch gedefinieerd is als TG:VLDL-c-ratio ≥ 6.

De secundaire doelstellingen van het onderzoek waren om de effecten van dagelijks 2 g OM3-CA te bepalen, in vergelijking met dagelijks 2 g olijfolie, op niet-HDL-c- en HDL-c-concentraties gedurende een 12 weken behandelperiode, terwijl de effecten van de studiemedicatie op LDL-c en LVDL-c de verkennende doelstellingen van dit onderzoek omvatten.

In aanmerking komende deelnemers hadden een BMI ≥ 20 kg/m2, onbehandelde dyslipidemie of dyslipidemie behandeld met lipidenverlagende therapie en kwalificerende serum TG-concentraties van ≥ 500 mg/dL en <2500 mg/dL (<2000 mg/dL in Canada).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten met SHTG die dagelijks 2 g OM3-CA kregen hadden een statistisch significante vermindering van de TG- en niet-HDL-c-concentraties in vergelijking met degenen die dagelijks 2 g olijfolie kregen. Patiënten met kwalificerende TG-concentraties > 885 mg/dL (> 10 mmol/L) vertoonden een grotere TG-verlaging dan die in de totale studiepopulatie. Deze bevindingen suggereren dat OM3-CA nuttig kan zijn voor de preventie van acute pancreatitis en CVD bij deze patiënten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit article online op J Clin Lipid 2017

Deel deze pagina met collega's en vrienden: