Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2017

Verslag, presentaties en video impressie van het 2017 congres van de American Heart Association (AHA), vanuit Anaheim, CA, VS

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA

Neurotoxine-injectie voorkomt frequentie bijwerking van AF na hartoperatie niet

3' educatie - 15 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Nathan Waldron, MD - Durham, NC, USA.

Een multidisciplinaire samenwerking om STEMI-zorg te organiseren verbeterde behandeltijd en patiëntuitkomsten

3' educatie - 14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - James Jollis, MD - Chapel Hill, NC, VS

Natriumbicarbonaat en N-Acetylcysteine getest voor de preventie van serieuze nadelige uitkomsten

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - AHA 2017 - Anaheim, CA, USA

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA

Aspirine kan peri-operatief infarct voorkomen in post-PCI patiënten die niet-cardiale chirurgie moeten ondergaan

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Diastolisch-systolische snelheidsratio voor detectie van coronaire stenosen

3' educatie - 14 nov. 2017 - Guus de Waard, VUmc, Amsterdam

Nieuwe ACC/AHA hypertensie richtlijn beschouwd in het licht van de Nederlandse praktijk

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Dr. Arend Mosterd - Amersfoort

Meer inzicht in effecten van behandeling met PCSK9 remming uit 5 nieuwe FOURIER analyses

3' educatie - 14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Robert Giugliano - Boston, MA, VS

Veneuze grafts blijven na CABG beter open met DAPT dan met monotherapie

3' educatie - 13 nov. 2017 - AHA 2017, Anaheim, CA - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijn: nadruk op nauwkeurigheid BP-meetmethode en leefstijlverbeteringen én een nieuwe streefwaarde

3' educatie - 13 nov. 2017 - Paul Whelton, MD (Tulane University, New Orleans, LA, VS)

Grotere relatieve en absolute risicodaling in hoogrisico subgroep met eerder MI behandeld met PCSK9-remming

3' educatie - 13 nov. 2017 - AHA.17, Anaheim, CA - Marc Sabatine - Boston, MA, VS

Terughoudende transfusiestrategie leidt tot minder transfusies en is non-inferieur aan liberale benadering bij hartchirurgie

3' educatie - 13 nov. 2017 - David Mazer - Toronto, Ont, Canada

Goede BP-meting hangt meer af van juiste techniek dan van afwezigheid arts

3' educatie - 12 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Karen Johnson - Memphis, TN, VS

Uitkomsten en bijwerkingen vergelijkbaar ondanks verschillen in meetmethoden in SPRINT

3' educatie - 12 nov. 2017 - Dr. Sripal Bangalore - NYU Langone, New York, NY, VS.

Analoog aan LDL-c: hoe lager hoe beter geldt ook voor inflammatie

3' educatie - 12 nov. 2017 - Paul Ridker, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, VS

Nieuwe ACC/AHA hypertensierichtlijnen focussen op risicobepaling

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Prof. Clyde Yancy - Chicago, IL, USA
Prof. Clyde Yancy vat de belangrijkste nieuwe aanbevelingen samen, beginnend met een nieuwe defnitie voor hypertensie, de noodzaak voor een gesprek over risico en de gevolgen daarvan voor behandeling.

AHA 2017 Prof. Clyde Yancy vat de belangrijkste nieuwe aanbevelingen samen, beginnend met een nieuwe defnitie voor hypertensie, de noodzaak voor een gesprek over risico en de gevolgen daarvan voor behandeling.

Neurotoxine-injectie voorkomt frequentie bijwerking van AF na hartoperatie niet

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

3' educatie - 15 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - Nathan Waldron, MD - Durham, NC, USA.
De TNT-POAF studie evalueerde botulinetoxine als modulator van autonoom zenuwstelseltonus, om postoperatief AF te verminderen. Tijd tot eerste AF-episode en de incidentie van POAF waren numeriek lager, maar geen significante verbeteringen werden gezien.

AHA 2017 De TNT-POAF studie evalueerde botulinetoxine als modulator van autonoom zenuwstelseltonus, om postoperatief AF te verminderen. Tijd tot eerste AF-episode en de incidentie van POAF waren numeriek lager, maar geen significante verbeteringen werden gezien.

Positieve les uit een negatieve trial die perioperatief continueren of onderbreken van DOAC therapie onderzoekt

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

22 nov. 2017
BRUISE-CONTROL 1 liet 80% daling van device pocket-hematoom zien met warfarine-continuering vs bridging rondom een device-operatie. BRUISE CONTROL 2 evalueerde peri-procedureel continueren vs. onderbreken van DOACs.

AHA 2017 BRUISE-CONTROL 1 liet 80% daling van device pocket-hematoom zien met warfarine-continuering vs bridging rondom een device-operatie. BRUISE CONTROL 2 evalueerde peri-procedureel continueren vs. onderbreken van DOACs.

Een multidisciplinaire samenwerking om STEMI-zorg te organiseren verbeterde behandeltijd en patiëntuitkomsten

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

3' educatie - 14 nov. 2017 - Anaheim, CA, VS - James Jollis, MD - Chapel Hill, NC, VS
Het STEMI-ACCELERATOR 2 programma betrok uiteenlopende gezondheidswerkers in 12 Amerikaanse steden bij uitvoering van een behandelplan voor STEMI. Het programma leidde tot afname van hartfalen en sterfte in het ziekenhuis en kortere opnameduur.

AHA 2017 Het STEMI-ACCELERATOR 2 programma betrok uiteenlopende gezondheidswerkers in 12 Amerikaanse steden bij uitvoering van een behandelplan voor STEMI. Het programma leidde tot afname van hartfalen en sterfte in het ziekenhuis en kortere opnameduur.

Epicardiale botulinetoxine-injectie laat nog geen vermindering van postoperatief AF zien

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Nathan Waldron (Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

Nieuws - 20 nov. 2017

AHA 2017 Neurotoxine-injectie gaf numeriek lager risico op POAF in TNT-POAF-studie, evenals een kortere duur van de eerste POAF-episode, maar de studie was mogelijk underpowered.

Risico op uitkomsten aan het begin van de studie voorspelt het behandeleffect van GLP-1-receptoragonist niet

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Robert J. Mentz (Duke University, Durham, NC, USA)

Nieuws - 15 nov. 2017

AHA 2017 Een analyse van de EXSCEL-studie onderzocht of risico aan het begin van de studie het effect voorspelde van exenatide op sterfte en MACE.

SGLT-2-remming vermindert mortaliteit en ziekenhuisopname voor HF bij patiënten met diabetes en PAD

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Subodh Verma (St Michael's Hospital, University of Toronto, Canada)

Nieuws - 15 nov. 2017

AHA 2017 Een subanalyse van de EMPA-REG-OUTCOME onderzocht of de voordelen van empaglifozine behouden blijven bij diabetespatiënten met en zonder PAD.

PCSK9 remmer verlaagt CV risico bij perifeer vaatlijden en in hoog-risicopatiënten met eerdere MI(s)

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Marc Bonaca and Marc Sabatine (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA)

Nieuws - 15 nov. 2017

AHA 2017 Nieuwe FOURIER analyses laten voordeel van evolocumab-behandeling zien in patiënten met PAD en klinische factoren in hoog-risico post-MI patiënten kunnen extra risico voorspellen.

Effect CETP-remmer gelijk in vaatpatiënten met en zonder diabetes

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Martin Landray (University of Oxford, United Kingdom)

Nieuws - 15 nov. 2017

AHA 2017 Een REVEAL-analyse laat zien dat diabetesstatus het effect van anacetrapib op ernstige coronaire events niet beïnvloedt, en dat anacetrapib het risico op nieuw diabetes iets verlaagt.

Natriumbicarbonaat en N-Acetylcysteine getest voor de preventie van serieuze nadelige uitkomsten

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - AHA 2017 - Anaheim, CA, USA
In de PRESERVE trial werden natriumoicarbonaat en N-acetylcysteine geëvalueerd voor de preventie van serieuze nadeling uitkomsten na angiographie.

AHA 2017 In de PRESERVE trial werden natriumoicarbonaat en N-acetylcysteine geëvalueerd voor de preventie van serieuze nadeling uitkomsten en acuut nierfalen na angiographie; dr Weisbord geeft een korte samenvatting van de trial.

Robuuste voordelen voor CV en been-eventrisico in PAD patiënten op PCSK9 remming

AHA 2017 - Anaheim, CA

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA - Marc Bonaca - Boston, MA, USA
PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

AHA 2017 PAD patiënten in de FOURIER studie die behandeld werden met de PCSK9 remmer evolocumab lieten een hoger absolute en relatieve CV eventrisicodaling zien, en een grotere daling van events in de benen.

Aspirine kan peri-operatief infarct voorkomen in post-PCI patiënten die niet-cardiale chirurgie moeten ondergaan

AHA 2017 - Anaheim, CA, VS

3' educatie - 14 nov. 2017 - AHA 2017 - Anaheim, CA, VS - Prof.dr. Freek Verheugt, Amsterdam
In de POISE-2 studie werkt profylactisch aspirine wel in patiënten die jaren eerder PCI ondergingen, om een hartinfarct te voorkomen bij een grote operatie.

AHA 2017 In de POISE-2 studie werkt profylactisch aspirine wel in patiënten die jaren eerder PCI ondergingen, om een hartinfarct te voorkomen bij een grote operatie.

AHA 2017