Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe ACC/AHA Hypertensie Guidelines benadrukken leefstijlverbetering en verlagen de SBP streefwaarde

2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults

Nieuws - 14 nov. 2017

De nieuwe ACC/AHA Hypertension Guidelines, gepresenteerd tijdens de AHA Scientific Sessions in Anaheim, CA, definiëren nu hypertensie als metingen boven 130/80 mmHg. De verandering ten opzichte van de oude definitie van >140/90 reflecteert het risico op complicaties die zijn geassocieerd met BP-waarden vanaf 130/80 mmHg. In deze update is de categorie van prehypertensie. Mensen die eerder in die categorie vallen, worden nu geclassificeerd als dat zij ‘hoge BP’ of Stadium 1 hypertensie hebben, om het risico geassocieerd met mildere vormen van hoge bloeddruk te onderstrepen. Volgens de nieuwe definitie heeft bijna de helft van de Amerikaanse volwassenen hypertensie, in vergelijking met 1/3 volgens de oude definitie.

BP categorieën in de nieuwe richtlijn zijn:

Door de definitie van hypertensie verder te verlagen, bevelen de richtlijnen eerdere interventie aan om verdere BP-stijging en complicaties van hypertensie te voorkomen. Hoge BP zou vroeger behandeld moeten worden met leefstijlveranderingen, en in sommige patiënten met medicatie. Als stadium 1 hypertensie is geïdentificeerd hangt het type behandeling af van het ASCVD risico van de patiënt. Medicatie, in aanvulling op leefstijlbehandeling, wordt alleen voorgeschreven in diegenen die een CVD event hebben gehad, of als ze een hoog ASCVD risico hebben volgens een risicoscore. Individuen met een laag risico moeten alleen leefstijlinterventies voorgeschreven krijgen om BP te verlagen. Deze benadering verzekert dat de behandeling zich focust op patiënten die het meeste risico lopen op een event.

De nieuwe richtlijnen benadrukken het belang van gebruik van een goede techniek om BP te meten. BP niveaus zouden gebaseerd moeten worden op een gemiddelde van 2 tot 3 metingen bij ten minste twee verschillende gelegenheden. Bovendien leggen ze nadruk op het belang van thuis-BP-metingen met gevalideerde instrumenten en gepaste training van zorgverleners om witte-jas-hypertensie op te sporen. Thuismetingen kunnen ook gemaskeerde hypertensie identificeren, waarbij de druk normaal is in klinische setting, maar verhoogd in de thuissetting.

Artsen moeten ook herkennen dat veel mensen twee of meer type medicatie nodig hebben om hun BP onder controle te krijgen, en dat mensen hun pillen beter innemen als meerdere middelen zijn gecombineerd in een enkele pil. Bovendien is het belangrijk oog te hebben voor socio-economische status en psychosociale stress als risicofactoren voor hoge BP, en deze factoren moeten worden overwogen in een zorgplan van een individuele patiënt.

Tijdens een speciale mediabriefing over de nieuwe richtlijnen werd de vraag opgeworpen waarom de SPRINT-streefwaarde van SBP <120 mmHg niet werd gebruikt. Aangezien deze richtlijn bedoeld is voor gebruik in de algemene populatie, antwoordden de commissieleden dat het verstandig voorzichtiger te zijn op dit moment, tot dat er meer gerandomiseerde data beschikbaar is over verschillende BP streefwaarden. Andere trials, ook al waren ze niet specifiek opgezet om verschillende targets te evalueren, doen vermoeden dat een lagere BP beter is. RCTs bieden het best mogelijke bewijs, maar in het geval van SPRINT waren de studiepopulatie en de meetmethode een afwijkend. Daarom, omdat de gegevens geëxtrapoleerd moeten worden naar een heel land, is de commissie van mening dat de nieuwe streefwaarde van 130/80 mmHg een goede balans weergeeft tussen effectiviteit en veiligheid.

De nieuwe richtlijnen werden ontwikkeld door de American Heart Association, American College of Cardiology en 9 andere professionele gezondheidsorganisaties. Ze werden geschreven door een panel van 21 wetenschappers en gezondheidsexperts die meer dan 900 gepubliceerde studies beoordeelden. De richtlijnen ondergingen een zorgvuldig beoordelings- en goedkeuringsproces. Elke aanbeveling is geclassificeerd door de sterkte (klasse) van de aanbeveling gevolgd door het niveau van bewijs dat de aanbeveling ondersteunt.

Bekijk de webcast met dr. Paul Whelton (voorzitter richtlijngroep) over de nieuwe richtlijnen via deze link

Bekijk de webcast met dr. Arend Mosterd over de nieuwe richtlijnen via deze link

Disclosures

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA.17 congres verstrekte informatie -

Het AHA journaal is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Amgen en Novartis

Vind de 2017 Hypertension Guideline: Executive Summary online op Hypertension Lees een begeleidende analyse van de nieuwe guidelines door Muntner et al.in JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: