Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groter absoluut voordeel van SGLT2-remmer in secundaire dan in primaire preventie bij T2DM

CANVAS - Canagliflozin for Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular Events in Type 2 Diabetes: Results from the CANVAS Program

Gepresenteerd tijdens AHA 17 Scientific Sessions in Anaheim, CA, USA door Kenneth Mahaffey (Stanford Center for Clinical Research, Stanford, CA, USA)

Nieuws - 20 nov. 2017

Achtergrond

Het CANVAS-programma includeerde meer dan 10000 patiënten met type 2 diabetes (t@DM), met HbA1c tussen 7.0 en 10.5% en eGFR ≥30 mL/min/1.73m2, die warden gerandomiseerd naar behandeling met de SGLT2-remmer canagliflozine of placebo, na een 2-wekenlange run-inperiode met placebo.

Eerder was van behandeling met canagliflozinebehandeling aangetoond dat het sigfnicant het risico verminderde van een samengesteld eindpunt van sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte (HR: 0.86, 95%CI: 0.75-0.97, P=0.02). Hospitalisatie voor HF (HR: 0.67, 95%CI: 0.52-0.87), CV sterfte of hospitalisatie voor HF (HR: 0.78, 95%CI: 0.67-0.91), progressie van albuminurie (HR: 0.73, 95%CI: 0.67-0.79) en een samengesteld nier-eindpunt (HR: 0.60, 95%CI: 0.47-0.77) waren ook significant gereduceerd.

Deze vooraf gespecificeerde analyse beoogde de effecten van canagliflozine vs. placebo op CV, renale en veiligheidseindpunten te vergelijken in secundaire (geschiedenis met eerder CV event, n=6656, 66%) en primaire (≥2 CV risicofactoren, n=3486, 34%) preventive-deelnemers.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van CANVAS-data liet zien dat patiënten met eerdere CV events die canagliflozine als secundaire preventie kregen, een grotere absoluut voordeel hiervan hadden op de het optreden van CV, renale en sterfte-eindpunten dan patiënten zonder CV events in de geschiedenis. Canagliflozine verminderde CV en nier-uitkomsten in het algemeen, met geen statistische aanwijzing voor heterogeniteit van de effecten van canagliflozine in de primaire en secundaire preventie-deelnemers. Verdere studie met langere follow-up in een primaire preventiepopulatie zal verdere inzichten geven in de effecten van canagliflozine (CREDENCE) en andere SGLT2-remmers (DECLARE).

Het moet worden opgemerkt dat deze studie niet was opgezet met adequate statistische power om definitieve behandelverschillen aan te tonen in de uitkomsten in primaire en secundaire preventie-deelnemers. Andere beperkingen omvatten dat de primaire en secundaire preventie-deelnemers waren gegroepeerd op basis van onderzoeker-gerapporteerde criteria, en aangezien geen screening voor subklinische atherosclerotische vasculaire ziekte is uitgevoerd, is het mogelijk dat diegenen met asymptomatische CV ziekte zijn geïncludeerd in de primaire preventiegroep.

Discussant Angelyn Bethel (University of Oxford) vergeleek deze resultaten met de bevindingen van de EMPA-REG OUTCOME trial, die de SGLT2-remmer empagliflozine evalueerde in een secundaire preventiepopulatie. De puntschattingen voor MACE in secundaire preventie zijn vergelijkbaar, terwijl een grotere puntschatting voor sterfte door alle oorzaken werd gezien in EMPA-REG OUTCOME. De geobserveerde effecten met SGLT2 remming kunnen het gevolg zijn van iets anders dan conventionele risicofactoren, maar de tijdslijn is te kort voor atherosclerotische of glucose-gemedieerde mechanismen. Niet alle uitkomsten lijken zich te vertalen naar het primaire preventiecohort.

Bethel herhaalde dat geen statistische heterogeniteit werd gezien tussen de primaire en secundaire preventiecohorten voor alle uitkomsten, maar de MACE uitkomsten waren niet consistent (HR: 0.98 in primaire preventie), en er werd geen scheiding van de curves gezien. Het is een beperking dat het enige beschikbare bewijs over SGLT2 remming in primaire preventie voortkomt uit het CANVAS programma, dat noch opgezet, noch gepowerd was om deze primaire preventie-vraag te addresseren.

Disclosures

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het AHA.17 congres verstrekte informatie -

Het AHA journaal is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Amgen en Novartis

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: