Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 LOF varianten en lage LDL-c niveaus niet geassocieerd met neurocognitieve stoornissen

PCSK9 Variants, LDL-Cholesterol, and Neurocognitive Impairment: The Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke (REGARDS) Study

Literatuur - Mefford MT, Rosenson RS, Cushman M, et al. - Circulation 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Er zijn data die suggereren dat PCSK9 remming geassocieerd was met neurocognitieve bijwerkingen. De EBBINGHAUS studie heeft echter geen verschil laten zien in de verandering in de tijd in neurocognitieve functie tussen deelnemers gerandomiseerd naar evolocumab of placebo bovenop standaardzorg [1-3]. Het verkennen van het mogelijke verband tussen PCSK9 loss-of-function (LOF) varianten, die resulteren in levenslange blootstelling aan laag LDL-c, en neurocognitieve functie kan helpen om deze tegenstrijdige bevindingen te begrijpen.

De REGARDS studie is een prospectieve cohortstudie dei African-Americans en witte volwassenen van minstens 45 jaar oud tussen 2003 en 2007 [4]. Deze analyse van de REGARDS studie evalueerde de associatie van PCSK9 LOF varianten en LDL-c niveaus met neurocognitieve stoornissen, in data van alleen African-American deelnemers (n=10695). 241 Deelnemers (2.3%) hadden PCSK9 LOF varianten.

Depressieve symptomen werden gemeten met de Center for Epidemiologic Studies Depression-4 (CESD-4) schaal. Voor de inschatting van neurocognitieve stoornissen, vulden deelnemers ten minste één CERAD testbatterij of SIS neurocognitieve test in tijdens de studieduur. Neurocognitieve stoornis werd gedefinieerd als een score ≥1.5 SD onder het stratumspecifieke gemiddelde op 2 of 3 van de verbale leer- (WLL), geheugen (WLR) en semantische welbespraaktheid (fluency, AF) testen uit de CERAD batterij. In een aparte analyse op basis van SIS< werd neurocognitieve score gedefinieerd als een score <5 tijdens één van de bepalingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot perspectief cohort van African-Americans waren PCSK9 LOF varianten en lagere LDL-c niveaus niet geassocieerd met neurocognitieve stoornissen. Deze resultaten doen vermoeden dat levenslange blootstelling aan lage PCSK9 niveaus en de resulterende lage LDL-c niveaus geen belangrijke effecten op neurocognitieve uitkomsten.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: