Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FOCUS: ESC richtlijn HF - implementatie in de praktijk

FOCUS serie

15' educatie - 4 okt. 2017 - Amersfoort - Prof. dr. Rudolf de Boer, dr. Mireille Emans, Dian Pruijsers-Lamers

Video navigation menu

  • Introductie nieuw HF middel - hoe verloopt dat in de praktijk? 05:02
  • Worden patiënten die ervoor in aanmerking komen, overgezet op sacubitril/valsartan; moet deze groep worden uitgebreid? 07:06
  • Rangorde van behandelopties 09:36
  • Hoe om te gaan met de voorwaarde om NT-proBNP te bepalen voor behandeling? 11:30
  • Aanvullende behandelopties bij symptomatisch HF en organisatie van zorg 13:49

Educatieve informatie

Deze 'FOCUS' educatieve video is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van CVGK. Het doel van de serie is om een actueel cardiovasculair thema in een multidisciplinair panel te bespreken en zo de betekenis van medisch-relevante discussiepunten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De discussie wordt ingeleid met een korte presentatie over het onderwerp.

Faculty

Prof. dr. Rudolf de Boer - cardioloog, UMCG, Groningen

Dr. Mireille Emans - cardioloog, maatschap Rijnmond Zuid, Rotterdam

Dian Pruijsers-Lamers - verpleegkundig specialist Cardiologie, Deventer Ziekenhuis

Disclosures

Meningen en interpretaties komen voor rekening van de sprekers en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De Focus op serie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en mede mogelijk gemaakt door multi-sponsor ondersteuning van Bayer Healthcare BV, Pfizer BV, Vifor Pharma NL, Novo Nordisk en Novartis.

Prof. dr. Rudolf de Boer heeft sponsoring of onderzoeksgeld ontvangen van Astrazeneca, Trevena, BMS, Nederlandse Hartstichting, NWO, Roche, ThermoFisher, heeft honoraria of andere (financiële) vergoeding ontvangen van Novartis en is aandeelhouder van scPharmaceuticals.

Dr. Mireille Emans heeft honorarium of andere (financiële) vergoeding ontvangen van Novartis en Vifor.

Dian Pruijsers-Lamers heeft financiële ondersteuning ontvangen van Novartis.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: