Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC/EAS criteria voor statinetherapie als primaire preventie zouden hoog TG moeten omvatten

Unmet need for primary prevention in individuals with hypertriglyceridaemia not eligible for statin therapy according to European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society guidelines: a contemporary population-based study

Literatuur - Madsen CM, Varbo A, Nordestgaard BG. - Eur Heart J 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Genetische studies en RCTs hebben een causaal verband tussen hoge TG concentraties en triglyceride-rijke lipoproteïnen en atherosclerotische CV ziekte (ASCVD) aangetoond, dat niet verklaard kan worden door de inverse relatie tussen TGs en HDL-c [1]. Er zijn echter nog geen studies geweest die de impact van TG-verlaging op ASCVD-risico in primaire preventie hebben bepaald, en er worden geen definitieve aanbevelingen gegeven over het starten van lipidenverlagende therapie op basis van hoge TG niveaus [2].

In deze analyse van de Copenhagen General Population Study (CGPS) werd het absolute risico op ASCVD bepaald in 58547 personen die werden verdeeld in subgroepen op basis van of ze wel of niet in aanmerking komen voor statinetherapie en op basis van TG concentraties. CGPS deelnemers van 40-65 jaar, zonder ASCVD, DM of statinegebruik bij baseline werden geïncludeerd en gevolgd voor een mediaan van 8 jaar. Van deelnemers op statines werd bepaald of ze volgens de 2016 ESC/EAS richtlijnen in aanmerking komen voor statines [2].

Individuen met zeer hoog risico en LDL-c ≥1.8 mmol/L (70 mg/dL) of met hoog risico en LDL-C ≥2.6 mmol/L (100 mg/dL) werden gedefinieerd als ‘definite statine eligible’. Ter vergelijking werden deelnemers ook ingedeeld als definite statine eligible op basis van de 2013 ACC/AHA richtlijnen en de 2016 USPSTF aanbevelingen [3,4](resultaten hier niet getoond).

ASCVD risico werd berekend op basis van leeftijd, geslacht, rookstatus, SBP, DBP, TC, LDL-c, HDL-c en chronische nierziekte, volgens richtlijnen [5]. De SCORE laag-risicovergelijking werd gebruik zonder HDL-c, maar HDL-c niveaus werden gebruikt voor sensitiviteitsanalyses. De eindpunten waren MI, en de samenstelling van MACE, inclusief CV sterfte, niet-fataal MI, instabiele angina pectoris en stroke.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een grote populatie-gebaseerde studie, identificeerden hoge TG niveaus individuen met een hoog risico op ASCVD, die niet definitief in aanmerking komen voor statinebehandelnig op basis van de 2016 ESC/EAS richtlijnen. Deze resultaten suggereren dat richtlijnen over statin eligibility in primaire preventie mogelijk uitgebreid moeten worden naar individuen met hypertriglyceridemie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: