Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HFrEF-patiënten met lage SBP tolereren einddosis ARNI

Impact of systolic blood pressure on the safety and tolerability of initiating and up-titrating sacubitril/valsartan in patients with heart failure and reduced ejection fraction: insights from the TITRATION study

Literatuur - Senni M, McMurray JJV, Wachter R, et al. - Eur J Heart Fail 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Behandeling met sacubitril/valsartan, bij einddoses, vermindert significant CV-sterfte, ziekenhuisopname door HF en sterfte door alle oorzaken in vergelijking met enalapril bij patiënten met HFrEF [1]. Vanwege het dubbele werkingsmechanisme induceert de sacubitril/valsartan-combinatie echter grotere BP-verlagingen in vergelijking met ACEI's en ARB's, die het routinegebruik bij HFrEF-patiënten met een lage SBP kunnen beperken. Lage SBP is geassocieerd met een slechte prognose en in een recente analyse van de Systolic Heart Failure Treatment trial, was elke 10 mmHg lagere SBP tijdens screening geassocieerd met een 12% hoger risico op sterfte door alle oorzaken bij patiënten met chronische HFrEF [2-4 ].

In deze post-hoc analyse van de TITRATION-studie [5] werd de relatie tussen SBP bij screening en de succesvolle initiatie en opwaartse titratie van sacubitril/valsartan geëvalueerd bij HFrEF-patiënten. Gerandomiseerde patiënten werden verdeeld in de volgende 4 SBP-groepen bij screening: 100-110 mmHg; 111 - 120 mmHg; 121-139 mmHg; en ≥ 140 mmHg. In elke SBP-groep werd behandelsucces gedefinieerd als het percentage patiënten dat de sacubitril/valsartan einddosis van 97 mg/103 mg tweemaal daags bereikte en handhaafde zonder enige dosisonderbreking of neerwaartse titratie gedurende 12 weken. Bovendien werd het succes van de verdraagbaarheid gedefinieerd als het percentage patiënten dat sacubitril/valsartan 97 mg/103 mg tweemaal per dag verdroeg gedurende tenminste de laatste 2 weken tot het einde van de studie, ongeacht eerdere dosisonderbreking of neerwaartse titratie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een post-hoc analyse van de TITRATION studie tolereerde de meerderheid van de patiënten met lage SBP-waarden bij screening de start/opwaartse titratie naar het einddosisniveau van sacubitril/valsartan met behulp van een geleidelijk opwaarts titratieschema. Deze bevindingen suggereren dat lage SBP-niveaus bij screening moeten voorkomen dat clinici niet overwegen om te starten met sacubitril/valsartan.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: