Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Risico op vasculaire dementie, maar niet ziekte van Alzheimer, hoger in post-MI-patiënten

Higher Risk of Vascular Dementia in Myocardial Infarction Survivors

Literatuur - Sundbøll J, Horváth-Puhó E, Adelborg K, et al. - Circulation 2017; published online ahead of print

Achtergrond

MI is geassocieerd met ischemische en hemorragische beroerte, die op hun beurt het risico op dementie verhogen. Beschikbare gegevens over de associatie tussen MI en dementie zijn echter schaars en vertoonden tegenstrijdige resultaten [1,2]. De mogelijke mechanismen die leiden tot een beroerte en dementie na MI omvatten hypoperfusie van de hersenen als gevolg van lagere EF en BP, of als gevolg van CABG, en MI-complicaties, zoals AF, die leiden tot trombusvorming [3]. MI en dementie delen ook gemeenschappelijke risicofactoren, zoals DM, hypercholesterolemie, hypertensie en atherosclerose.

In deze studie werd het langetermijnrisico op dementie (ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en andere dementie) na een eerste MI onderzocht. Bovendien werd de impact van MI-complicaties en post-MI-behandelingen op het risico op dementie geëvalueerd. Alle patiënten met een eerste MI gedurende de studieperiode van 1 januari 1980 tot 1 september 2012 werden geïdentificeerd in de Deense nationale patiëntenregistratie (DNPR) en er werd een vergelijkingscohort uit de algemene bevolking aangemaakt met behulp van het Deense burgerregistratiesysteem [4,5]. Voor elke patiënt in het MI-cohort werden 5 personen uit de algemene populatie zonder een MI-diagnose willekeurig gekozen en gepast op basis van het geslacht, de leeftijd en het kalenderjaar van de MI-diagnose. Personen in het algemene bevolkingscohort met een MI na de indexdatum werden overgebracht naar het MI-cohort. Alle MI patiënten en leden van het bevolkingscohort werden gevolgd tot het optreden van enige dementiediagnose, emigratie, sterfte of 31 december 2014, wat maar als eerste optrad.

Individuen met een voorgeschiedenis met dementie, milde cognitieve stoornis, of een amnestisch syndroom bij baseline werden geëxcludeerd van analyse, om alleen incidente dementie te identificeren. Dementiediagnoses tijdens het eerste jaar na MI werden niet in de analyses meegenomen, aangezien ze niet waarschijnlijk het gevolg zijn van MI.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten met een voorgeschiedenis van MI hebben een hoger risico op vasculaire dementie, vooral als zij bovendien een voorgeschiedenis van een beroerte hebben. Er was geen verband tussen MI en de ziekte van Alzheimer of niet-vasculaire dementie. Gemeenschappelijke risicofactoren voor MI en vasculaire dementie zijn mogelijk de drijvende mechanismen die de associatie tussen de twee ziekten kunnen verklaren. Beroerte beïnvloedde deze associatie sterk, zonder noemenswaardige impact op de associatie met andere dementiesubtypes. Deze gegevens suggereren dat strategieën voor de preventie van vasculaire dementie bij post-MI-patiënten gerechtvaardigd zijn.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: