Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CETP alleen in subgroepen geassocieerd met atherosclerose

Mendelian randomization analysis of cholesteryl ester transfer protein and subclinical atherosclerosis: A population-based study

Literatuur - Christen T, Trompet S, Noordam R, et al. - J Clin Lipidol. 2017; published online ahead of print

Achtergrond

In data van observationele studies zijn niveaus van cholesteryl ester transfer proteïne (CETP) in verband gebracht met een lager CVD risico [1]. Het farmacologisch verlagen van CETP niveaus leidde echter niet tot verlagen van CVD risico, behalve in de Randomized EValuation of the Effects of Anacetrapib through Lipid-modification (REVEAL) trial [2]. Studies die het verband tussen CETP en CVD risico onderzoeken lieten zien dat geslacht, HDL-c, TG, insulineresistentie en het gebruik van statines of fibraten de effecten van CETP op CVD beïnvloeden, hetgeen suggereert dat CETP-remming CVD-risico alleen in bepaalde subgroepen kan verlagen [3,4].

In deze mendeliaanse randomisatie-analyse van de NEO (Netherlands Epidemiology of Obesity) studie werd het causale efect van genetisch bepaalde hogere CETP concentraties op atherosclerose geëvalueerd in de algemene laag-risico bevolking, evenals in bepaalde subgroepen. Een genetische risicoscore (GRS) voor CETP-concentratie werd gebruikt als determinant. De NEO-studie is een populatiegebaseerde, prospectieve cohortstudie van 6671 mannen en vrouwen tussen 45 en 65 jaar, met een zelf-gerapporteerd BMI ≥27 kg/m2 [5].

Deelnemers van niet-Europese afkomst of met slechte genotypering-kwaliteit (n=927), evenals deelnemers van wie de CETP- (n=31) of carotis intima medica-dikte (cIMT) –metingen (n=58) ontbraken, werden uitgesloten van analyse. Drie varianten in het CETP-gen, ontdekt in een genoombrede associatiestudie in deze populatie, namelijk rs12720922, rs247616, en rs1968905, werden gebruikt voor deze studie. cIMT werd gebruikt als maat voor subklinische atherosclerose, en het werd bepaald met ultrasonografie van de common carotis arteriën (CCAs).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Hoewel CETP niet causaal gerelateerd was aan atherosclerose, zoals bepaald met cIMT, in de totale studiepopulatie, bestaat deze relatie misschien wel in mannen met normale glucose-, HDL-c- en TG-niveaus, evenals in vrouwen met een hoog CV risico of verstoorde nuchtere glucose.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol. 2017

Deel deze pagina met collega's en vrienden: