Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Systemische ontsteking op middelbare leeftijd kan de ontwikkeling van witte stof dysfunctie bevorderen

Midlife Systemic Inflammation, Late-Life White Matter Integrity, and Cerebral Small Vessel Disease: The Atherosclerosis Risk in Communities Study

Literatuur - Walker KA, Power MC, Hoogeveen RC, et al. - Stroke. 2017;48: 3196-3202

Achtergrond

Ouderen hebben vaak ziekte van de kleine bloedvaatjes in de hersenen (cerebral small vessel disease [SVD]) en witte stof (white matter [WM]) afwijkingen, wat geassocieerd is met cognitieve achteruitgang en dementie [1,2]. Het is niet duidelijk of systemische ontsteking bijdraagt aan de pathogenese van deze structurele hersenafwijkingen.

In deze subanalyse van de Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) studie werden de relaties tussen high-sensitivity (hs)CRP op middelbare leeftijd en metingen van WM hyperintensiviteit (WMH) volume, diep en periventriculaire WM microstructuur (fractionele anisotropie en gemiddelde diffusiviteit [MD], herseninfarcten en kleine hersenbloedingen (cerebral microbleeds [CMBs]) op latere leeftijd bestudeerd in volwassenen zonder dementie. Omdat ras en APOE ε4 allelstatus het effect van ontstekingsstimuli op vasculaire functie kunnen beïnvloeden, werd ook het modificerende effect van elk van deze factoren bestudeerd.

ARIC is een doorlopende, gemeenschap-gebaseerde, prospectieve studie, die aanvankelijk 15792 volwassenen van 45-65 jaar omvatte, van wie 1978 deelnemers een MRI van de hersenen ondergingen. Deelnemers met slechte of onvolledige MRI gegevens, of met ontbrekende hsCRP of andere covariaten gegevens, evenals degenen met dementie, chronische ontstekingsziekten, intracraniële afwijkingen, en een ander rassen dan wit of zwart, werden uitgesloten, waardoor 1485 deelnemers overbleven voor de analyse.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een subanalyse van de ARIC studie was systemische ontsteking op middelbare leeftijd geassocieerd met de ontwikkeling van microangiopathische structurele WM afwijkingen in ouderen. Deze resultaten geven inzicht in de relatie tussen systemische inflammatie en gezondheid van de hersenen in de tijd en ondersteunen de hypothese dat systemische ontsteking een rol speelt in de pathogenese van WM dysfunctie op latere leeftijd.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Stroke

Deel deze pagina met collega's en vrienden: