Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 remming verlaagt de inflammatoire respons in FH

3' educatie - 24 nov. 2017 - WCN congres 2017 - Dr. Sophie Bernelot Moens - AMC, Amsterdam

Dr. Sophie Bernelot Moens kreeg de Eerste WCN Onderzoeksprijs 2016/2017 (twv € 7500,-) voor haar onderzoek waarin zij aantoonde dat cholesterolverlaging leidt tot een lagere inflammatoire respons. Voordat wordt overgegaan op behandeling met anti-inflammatoire middelen is het interessant om te onderzoeken of verdere cholesterolverlaging dan nu wordt nagestreefd niet ten dele ook dit effect teweeg kan brengen.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het WCN congres op 24 november 2017 in Amsterdam en is een verkorte weergave van de presentatie gegeven door dr. Sophie Bernelot Moens.

Faculty

Dr. Sophie Bernelot Moens - AMC, Amsterdam

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: