Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van genetisch onderzoek en klinische familie-anamnese leidt vaker tot diagnose bij plotse onverklaarde hartdood

3' educatie - 24 nov. 2017 - WCN congres

WCN 2017 Najim Lahrouchi deed post-mortem genetisch onderzoek bij jonge mensen met plotse hartdood bij wie geen cardiale afwijkingen werden gevonden. Genetisch onderzoek verbetert de diagnose en ook vond hij genotype-fenotype-correlaties. Zijn onderzoek werd beloond met de Tweede WCN Onderzoeksprijs, ter waarde van € 2500,-.

Dit onderzoek werd gepubliceerd in JAMA (Lahrouchi N et al. Utility of Post-Mortem Genetic Testing in Cases of Sudden Arrhythmic Death Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2017 May 2;69(17))

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de WCN Annual Scientific Meeting op 24 november 2017 in Amsterdam en is een verkorte weergave van de gegeven presentatie.

Faculty

Najim Larouchi is arts en research fellow in het AMC te Amsterdam.

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees meer over dit onderzoek in JAMA (Lahrouchi et al 2017)

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: