Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere cholesterolvariabiliteit geassocieerd met verhoogde incidentie van CV uitkomsten

Cholesterol variability and the risk of mortality, myocardial infarction, and stroke: a nationwide population-based study

Literatuur - Kim MK, Han K, Kim H-S, et al. - Eur Heart J 2017;38:3560–3566

Achtergrond

Bestaande gegevens van kleine studies suggereren dat een hoge variabiliteit van bezoek tot bezoek in cholesterolniveaus een onafhankelijke voorspeller is van MACE in hoog risico CAD patiënten [1,2]. De prognostische betekenis van cholesterolvariabiliteit in de algemene populatie is echter onbekend.

In deze grote populatiegebaseerde studie van 3.656.648 individuen werd de prognostische betekenis van verhoogde totale cholesterol (TC)-variabiliteit op sterfte door alle oorzaken, MI en beroerte geëvalueerd. Daarom werden Koreanen ≥20 jaar zonder eerdere Mi en beroerte en ingeschreven in het National Health Insurance System [3,4], met tenminste 3 TC meten tussen 1 januari 2002 en 31 december 2007 gevolgd met een mediaan van 8.3 jaar. TC variabiliteit werd berekend gebaseerd op 3 bepalingen:

De studie eindpunten waren nieuw gediagnosticeerd MI, ischemische beroerte of sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een grote populatiegebaseerde cohortstudie was TC variabiliteit een onafhankelijke voorspeller voor de ontwikkeling van MI en beroerte, evenals voor sterfte door alle oorzaken in de algemene populatie. Deze gegevens suggereren dat het verminderen van TC variabiliteit van voordeel kan zijn bij de primaire preventie van CVD.

Redactioneel commentaar

Bangalore [5] merkt in zijn redactioneel artikel op dat intraindividuele variabiliteit in hemodynamische factoren, zoals bloeddruk, een teken van leven is. Hij werpt een aantal open vragen op met betrekking tot het verband tussen cholesterolvariabiliteit en klinische uitkomsten zoals onderzocht door Kim et al. Hij vraagt zich eerst af of de associatie causaal is of slechts een bijkomend effect, en doet dit in de context van Hill's 9 criteria voor causaliteit [6]. Hoewel aan veel van de criteria is voldaan, concludeert Bangalore dat de causaliteit van de relatie verre van perfect is. Hij bespreekt vervolgens praktische problemen, zoals het gebrek aan metingen en afkapwaarden voor de variabiliteit van cholesterol. Hij concludeert: 'Bovendien zijn de klinische implicaties niet bekend. Op dit moment kan een verhoogde variabiliteit een indicatie zijn voor het niet-innemen van medicatie zoals voorgeschreven en, als dat niet het geval is, moet misschien worden overwogen een statine te geven met hoge intensiteit als blijkt dat gegevens hiermee verminderde cholesterolvariabiliteit laten zien. Het is echter niet bekend of het verminderen van de cholesterolvariabiliteit inderdaad de prognose zal beïnvloeden. Voordat een van deze maatregelen worden opgenomen in de klinische praktijk, zijn meer studies nodig om te testen of dit 'causaal' of slechts een epidemiologisch verband is.'

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: