Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

2017 ESC STEMI richtlijnen herdefiniëren belangrijke tijdpunten, met gevolgen voor behandelopties

Nieuws - 16 jan. 2018

Het European Heart Journal heeft twee artikelen gepubliceerd die de belangrijkste boodschappen van de “2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation (STEMI)” samenvatten, die eerder in augustus 2017 werden gepubliceerd. Borja Ibanez en Stefan James, beiden lid van de ‘Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation’ ESC, schreven een document dat de veranderingen in deze versie van de richtlijnen ten opzichte ven de vorige versie uit 2012 op een rijtje zet.

Veranderingen omvatten hoe om te gaan met een electrocardiogram bij presentatie, en met name met bundeltakblokkade, definities en timing zijn opnieuw geformuleerd, inclusief ‘eerste medisch contact’, hetgeen gevolgen heeft voor de timing van keuze voor een strategie. Ook tussen 24 en 48 uur na start van symptomen, moet primaire PCI nu worden overwogen in asymptomatische patiënten. Routinematige zuurstoftherapie wordt nu alleen aanbevolen voor patiënten die presenteren met SaO2 <90%, aanbevelingen ten aanzien van de techniek van primaire PCI zijn ge-update, betreffende toegangsroute, stenttype, trombusaspiratie en co-adjuvante antitrombotische therapie. Bovendien is de streeftijd tot fibrinolyticum verkort, en de aanbevolen dosering van tenecteplase voor patiënten ouder dan 75 jaar is gehalveerd, en vroege routinematige angiografie wordt nu sterker aanbevolen, en in patiënten die fibrinolyse en vervolgens PCI (farmaco-invasieve therapie) moeten ondergaan, kan switchen van clopidogrel naar een meer potente P2Y12-remmer worden overwogen 48 uur na lyse. Het 2017 document stelt ook dat complete revascularisatie tijdens opname moet worden overwogen, en vroeg ontslag in niet-gecompliceerde patiënten heeft een hogere aanbeveling, en kan nu worden overwogen 48 uur na STEMI. Ten aanzien van langetermijnmanagement worden nieuwe aanbevelingen gedaan over verdere lipidenverlagende therapie, duur van DAPT, en het gebruik van een polypill om therapietrouw te bevorderen. Ten slotte is een nieuw hoofdstuk toegevoegd dat gaat over myocardinfarct met niet-obstructieve coronaire arterieën, in een poging hier meer aandacht voor te vragen.

Ibanez en James hebben ook ‘tien geboden’ opgesteld, gebaseerd op de laatste inzichten, welke dus ook de veranderingen ten opzichte van de 2012-versie weerspiegelen. Het implementeren van dit nieuwe bewijs in de klinische praktijk kan het management van STEMI verder verbeteren.

Hier zijn veranderingen ten opzichte van de 2012-versie samengevat Lees de ‘tien geboden’ van de 2017 ESC STEMI Guidelines

Deel deze pagina met collega's en vrienden: