Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Post-ACS patiënten hebben geen baat bij toevoeging NOAC aan DAPT

Meta-Analysis of the Safety and Efficacy of the Oral Anticoagulant Agents (Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran) in Patients With Acute Coronary Syndrome

Literatuur - Khan SU, Arshad A, Riaz IB, et al. - Am J Cardiol 2018;121:301–307

Achtergrond

Patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) lopen het risico om een recidief ernstige nadelig CV event (MACE) door te maken, met name tijdens de eerste paar maanden post-ACS, zelfs als ze optimale duale antiplaatjestherapie (DAPT) krijgen [1-3]. De nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOACs) zijn effectief en veilig als beroerteprofylaxe in niet-valvulair atriumfibrilleren, maar hun antitrombotische potentieel na ACS is minder duidelijk [4,5].

In deze meta-analyse werd de relatieve veiligheid en effectiviteit van de NOACs rivaroxaban, apixaban en dabigatran geëvalueerd, wanneer ze gegeven worden in aanvulling op enkele antiplaatjestherapie (SAP) of DAPT in patiënten met een recent ACS. Zeven gerandomiseerde klinische studies die rapporteren over relevante uitkomsten (klinisch significante bloeding en MACE) in volwassenen met ACS voldeden aan de inclusiecriteria: APPRAISE, APPRAISE-2, ATLAS ACS-TIMI 46, ATLAS ACS-TIMI 51, REDEEM, PIONEER AF en RE DUAL PCI. Patiënten op NOAC doseringen die een zeer hoog bloedingsrisico met zich meebrengen werden van analyse uitgesloten. Geïncludeerd werden:

In de RE DUAL PCI (total N=1,743; dabigatran vs warfarin) zaten slechts 50% patiënten met ACS en deze studie werd uitgesloten van het secundaire effectiviteitseindpunt aangezien MACE afwijkend was gedefinieerd.

Voor deze analyse werden de International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) bloedingscriteria geselecteerd, en de Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) criteria werden alleen gebruikt als ISTH criteria niet beschikbaar waren.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten met een recent ACS resulteerde toevoeging van een NOAC aan enkelvoudige antiplaatjestherapie niet in overmatig bloedingsrisco, noch in vermindering van MACE. Toevoegen van een NOAC aan duale antiplaatjestherapie resulteerde wel in een bescheiden daling van MACE maar leidde tot een verhoogd bloedingsrisico. Van de NOACs verminderde alleen rivaroxaban in aanvulling op DAPT het risico op MACE en dabigatran plus SAP was de veiligste strategie.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Am J Cardiol

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: