Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Stille MIs geassocieerd met hoog risico op ontwikkelen van HF

Silent Myocardial Infarction and Long-Term Risk of Heart Failure The ARIC Study

Literatuur - Qureshi WT, Zhang Z-M, Chang PP, et al. - J Am Coll Cardiol 2018;71:1–8

Achtergrond

Klinisch myocard infarct (CMI) is in 15% van de gevallen gecompliceerd met hartfalen (HF) [1]. Ongeveer de helft van alle MIs zijn stille myocard infarcten (SMI) en zijn geassocieerd met een slechte prognose, maar het is niet duidelijk of SMI in dezelfde mate aan HF is gerelateerd als CMI [2]. In de ARIC studie werden de associaties tussen SMI en CMI met HF versus die zonder MI geëvalueerd en de consistentie werd beoordeeld in subgroepen die waren gestratificeerd op basis van geslacht, ras en HF risicofactoren.

ARIC is een gemeenschap-gebaseerde, bi-raciale, prospectieve cohortstudie, ontworpen om klinische uitkomsten en CV risicofactoren van atherosclerose te bestuderen, die bestond uit 15792 volwassenen van 45-64 jaar [3]. Voor de huidige analyse werden deelnemers uitgesloten als ze een voorgeschiedenis van prevalent CVD bij aanvang hadden, evenals die met ontbrekende of slechte kwaliteit ECGs, of ontbrekende risicofactoren of HF gegevens en degenen die niet van het Afrikaans-Amerikaanse of blanke ras waren, waardoor er een studiepopulatie van 9243 individuen overbleef.

De definitie van SMI was gebaseerd op de traditionele ECG bevindingen zonder klinisch bewijs voor een acuut MI en CMI was gedefinieerd volgens de richtlijnen. Incidente HF was gedefinieerd als het eerste voorkomen van HF ziekenhuisopname volgens de International Classification of Diseases.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een grote, gemeenschap-gebaseerde studie waren zowel CMI als SMI significant geassocieerd met HF, in vergelijking met de afwezigheid van MI. Deze resultaten suggereren dat misschien de moeite waard is om bijzondere aandacht te schenken aan patiënten met SMI in de context van HF preventie.

Redactioneel commentaar

In hun redactionele artikel [4], geven Gibson et al. het commentaar dat de analyse van Qureshi et al. nieuw bewijs aandraagt voor de vroege identificatie van een verhoogd HF risico bij patiënten met SMI. Aangezien SMI 5 tot 30% uitmaakt van het totale aantal niet-fatale MI [5], kan de toevoeging van deze uitkomst aan een samengesteld eindpunt het aantal gebeurtenissen in een klinische trial vergroten. Dit zou resulteren in een verhoogde statistische power, de vereiste steekproefaantallen verminderen en daardoor de duur en kosten van RCTs verminderen. Daarnaast is vroege identificatie van patiënten met een verhoogd risico op HF cruciaal omdat vroege start van de behandeling de prognose van patiënten kan verbeteren en daarmee de kosten voor de gezondheidszorg kan verlagen. Verder bespreken de auteurs de beperkingen van de studie: de uitsluiting van een groot aantal patiënten met ontbrekende ECGs, de retrospectieve aard van de HF diagnose, het gebruik van alleen ECGs voor de diagnose van SMI en het ontbreken van beeldvormend bewijs van de SMIs. Zij concluderen: "Niettemin, in een tijdperk waarin complexe microRNA monsters en biomarkers worden ontwikkeld om patiënten met een verhoogd risico op hartfalen te identificeren, herinneren Qureshi et al. ons eraan dat preventieve cardiologie soms zo eenvoudig is als een Q-golf.”

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol 2018

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: