Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De levenslange risico's van HF-subtypes verschillen op basis van geslacht, ras en eerder MI

Sex and Race Differences in Lifetime Risk of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Heart Failure with Reduced Ejection Fraction

Literatuur - Pandey A, Omar W, Ayers C, et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Achtergrond

Schattingen van het levenslange risico (risico gedurende het hele leven) verschaffen een uitgebreide schatting van de ziektelast op populatieniveau, terwijl ze rekening houden met concurrerende risico's zoals sterfte [1]. De totale geschatte levenslange risico's voor HF zijn 20%-46% [2,3], maar de geschatte levenslange risico's voor HF met behouden ejectiefractie (HFpEF) en HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF) zijn niet onderzocht.

In deze studie werden de levenslange risico's van HFrEF (LVEF <45%) en HFpEF (LVEF ≥45%) berekend op geselecteerde leeftijden, gestratificeerd per ras, geslacht en voorgeschiedenis van eerder MI, met behulp van gegevens van 2 grote prospectieve cohortstudies: de Cardiovascular Health Study (CHS) en de Multiethnic Study of Atherosclerosis (MESA) [4,5]. Voor de huidige analyse werden alle deelnemers van de 2 onderzoeken opgenomen, die ouder waren dan 45 jaar zonder prevalente HF bij aanvang.

De belangrijkste kenmerken van deelnemers voor de levenslange risicoschatting waren: leeftijd, geslacht, ras, eerder MI bij aanvang en incident MI bij follow-up voorafgaand aan HF. De primaire uitkomsten van interesse waren de incidentie van totaal HF en de subtypen, HFrEF en HFpEF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De levenslange risico's voor HFpEF en HFrEF variëren per geslacht, ras en voorgeschiedenis met MI: mannen hebben een hoger risico op HFrEF vergeleken met vrouwen, niet-zwarten hebben een hoger risico op HFpEF in vergelijking met zwarten, en MI-patiënten hebben een hoger risico op zowel HFpEF als HFrEF vergeleken met personen zonder MI. Deze bevindingen kunnen nuttig zijn om meer geïndividualiseerde preventiestrategieën te ontwikkelen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Circulation 2018

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: