Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gezond dieet volgen is ook de moeite waard bij sterke genetische aanleg voor obesitas

Improving adherence to healthy dietary patterns, genetic risk, and long term weight gain: gene-diet interaction analysis in two prospective cohort studies

Literatuur - Wang T, Heianza Y, Sun D, et al. - BMJ 2018;360:j5644

Achtergrond

De Alternate Healthy Eating Index 2010 (AHEI-2010), de Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH), en de Alternate Mediterranean Diet (AMED) scores zijn in verband gebracht met een lager risico op chronische ziekte [1-5]. De interacties tussen veranderingen in trouw aan gezonde eetpatronen in de tijd en de genetische aanleg voor obesitas op de lange termijn zijn echter niet bestudeerd.

Deze studie onderzocht of veranderingen in de AHEI-2010, DASH en AMED scores interacteren met een genetische aanleg voor obesitas, zoals geëvalueerd met een genetische risicoscore op basis van 77 genetische varianten die in verband gebracht zijn met BMI. Langetermijnveranderingen in BMI en lichaamsgewicht tot 20 jaar werden gemonitord in twee onafhankelijke prospectieve cohorten: Nurses’ Health Study (NHS) en de Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Deze analyse includeerde 8828 vrouwen en 5218 mannen van Europese afkomst die volledige baseline-informatie hadden en genotype-data hadden op basis van genoombrede associatiestudies, en die geen diabetes, kanker of CVD bij baseline hadden. Gewicht en BMI werden elke vier jaar bepaald.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie laat zien dat het verbeteren van trouw aan gezonde dieetpatronen het effect van genetische aanleg op langetermijnveranderingen in BMI en gewichtstoename kan afvlakken, met name in personen met hoog genetisch risico. Dus, met name in mensen die genetische aanleg voor obesitas hebben, is het belangrijk om goed een gezond dieet te volgen omdat dit gunstig is voor beheersing van het gewicht.

Redactioneel commentaar

In hun redactioneel commentaar [6] bespreken Ells en collega’s de beperkingen van de studie door Wang et al., waaronder ongemeten confounders zoals lichaamsbeweging, de niet-gerandomiseerde trouw aan een gezond dieet, een mogelijk reverse causality-fenomeen, gebrek aan generaliseerbaarheid en duidelijke onderliggende biologische plausibiliteit, en de kleine effectgrootte van de genetische aanleg. Bovendien benadrukken ze de uitdagingen van gezond eten in omgevingen die obesitas promoten en ze concluderen: “Genetische aanleg is geen barrière voor succesvol gewichtsmanagement en geen excuus voor zwakke gezondheid en beleidsreacties. Door evidence-based en kosteneffectieve interventies op zowel het individuele als gemeenschapsniveau, moeten overheden en populaties handelen om gezonde diëten voor iedereen te verzekeren, in gezondheid-bevorderende voedingsomgevingen en -systemen. Dit moet het nieuwe normaal worden. Slechts dan zullen we een start maken met het afwenden en uiteindelijk terugdringen van de wereldwijde obesitasepidemie.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op BMJ

Deel deze pagina met collega's en vrienden: