Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zwangerschapsdiabetes verhoogt niet alleen het risico op T2DM, maar ook op hypertensie en IHD

Increased risk of ischemic heart disease, hypertension, and type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes mellitus, a target group in general practice for preventive interventions: A population-based cohort study

Literatuur - Daly B, Toulis KA, Thomas N et al., - PLoS Medicine. Published: January 16, 2018

Achtergrond

De incidentie van zwangerschapsdiabetes (gestationele diabetes mellitus: GDM) komt steeds meer voor; grotendeels als gevolg van de diabetesepidemie en stijgende maternale leeftijd [1]. Van GDM is goed bekend dat het een voorspeller is van progressie tot type 2 diabetes (T2DM)[2], maar er is minder bekend over de genetische en leefstijlfactoren die beïnvloeden of T2DM ontwikkelt na de bevalling [3].

Drie studies die het verband tussen GDM en T2DM evalueerden, demonstreerden een hoger risico op CV events in vrouwen met GDM ten opzichte van diegenen zonder [4-6]. Leefstijlveranderingen kunnen de uitkomsten verbeteren [7], en jaarlijkse screening voor T2DM in vrouwen met GDM wordt aanbevolen. Er zijn echter nog geen aanbevelingen om in deze vrouwen te screenen op en actief aan de slag te gaan met CV risicofactoren.

Deze studie onderzocht het risico op CV ziekte in vrouwen met GDM. Bovendien werd bepaald in welk deel van de vrouwen met GDM het CV risico werd geschat in de eerstelijnszorg tijdens de eerste 3 jaar postpartum. Data uit de UK Health Improvement Network (HIN) database werden gebruikt voor een retrospectieve studie [8]. Vrouwen jonger dan 50 jaar die tussen 1 februari 1990 en 15 mei 2016 zwanger werden, kwamen in aanmerking voor inclusie. Vrouwen met diagnose GDM (n=9118, gemiddelde leeftijd bij de bevalling: 33 jaar, range: 14-47) werden geïdentificeerd en willekeurig gematcht met maximaal 4 zwangere controlevrouwen zonder GDM. Primaire uitkomsten waren klinische diagnose van coronair arterielijden (ischemische hartziekte: IHD) en cerebrovasculaire ziekte (beroerte of transiënte ischemische attack: TIA). Secundaire uitkomsten waren incidente hypertensie en T2DM. Mediane follow-up was 2.9 jaar, met een bereik van korter dan een jaar tot 25 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze populatiegebaseerde studie rapporteert voor het eerst over het verhoogde CV risico in vrouwen die zijn gediagnosticeerd zijn met GDM. Vrouwen met GDM lopen meer dan 20 keer zoveel risico om T2DM te ontwikkelen en zij hebben een bijna verdubbeld risico op hypertensie, en 2.8 keer zo hoog risico op IH, ten opzichte van controlevrouwen. Dit verhoogde risico blijft op de lange termijn bestaan. Ondanks het hogere risico was de screening op diabetes en CV risicofactoren na de bevalling maar matig.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op PLoS Medicine

Deel deze pagina met collega's en vrienden: