Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Er is geen veilig niveau van roken als het gaat om CVD

Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports

Literatuur - Hackshaw A, Morris JK, Boniface S, et al. - BMJ 2018;360:j5855

Achtergrond

Uit gegevens blijkt dat het percentage rokers van 1-5 sigaretten per dag toeneemt, waarschijnlijk omdat veel rokers geloven dat minder roken leidt tot minder gezondheidsschade [1,2]. Dit kan waar zijn voor longkanker, maar beperkte gegevens suggereren dat er een niet-lineaire relatie bestaat tussen roken en cardiovasculair (CV) risico [3,4]. In deze systematische review en meta-analyse werd de relatie tussen het roken van 1-5 sigaretten per dag en het risico op coronaire hartziekte (CHD) en beroerte beoordeeld en gekwantificeerd.

Studies kwamen in aanmerking voor de meta-analyse als ze prospectieve cohorten van over het algemeen gezonde populaties bevatten, en minstens 50 CV events met hazard ratio's (HR) of relatieve risico's (RR) rapporteerden in ten minste 3 categorieën van roken versus nooit rokers. De belangrijkste uitkomst was het extra RR voor het roken van 1 sigaret/dag, uitgedrukt als een proportie van dat voor het roken van 20 sigaretten/dag, naar verwachting ongeveer 5%, uitgaande van een lineaire relatie tussen risico en consumptie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Roken van 1 sigaret/dag is geassocieerd met 30-50% van het extra risico op CVD en beroerte bij het roken van 20 sigaretten/dag. Deze gegevens suggereren dat er geen sprake is van een veilig niveau van roken als het gaat om CVD; rokers moeten stoppen om het risico op CHD en beroerte te vermijden.

Redactioneel commentaar

In zijn redactioneel artikel benadrukt Johnson [5] dat “elke veronderstelling dat minder roken beschermt tegen hartziekten of beroertes is deze week weggenomen door het BMJ.” Hij bespreekt de biologische achtergrond van de bevindingen van Hackshaw et al., inclusief systemische oxidatieve stress, inflammatoire vasculaire dysfunctie, verhoogde plaatjesactivatie en bloedviscositeit, atherosclerose, ischemische hartziekte en veranderde cardiale autonome functie. Bovendien analyseert hij de belangrijkste gevolgen voor de volksgezondheid van de studie, inclusief de noodzaak van preventieve maatregelen en beleid door alle betrokken partijen, niet alleen voor actief roken, maar ook voor passief roken, alsook voor het gebruik van marihuana en sheesha (waterpijp ) rook en e-sigaretten. Nieuwe producten, zoals e-sigaretten, stellen gebruikers nog steeds bloot aan hoge niveaus van ultrafijne deeltjes en andere toxines die het risico op CVD kunnen verhogen. Ze mogen ook niet worden gepromoot dat ze schade verminderen op grond van minder roken van sigaretten door mensen die deze producten gebruiken. Ten slotte verminderen e-sigaretten het aantal mensen dat stopt met roken en lijken ze een nieuwe generatie rokers aan te trekken en eraan te verslaven. Hij concludeert: “De boodschap voor rokers is dat elke blootstelling aan sigarettenrook te veel is. De boodschap voor regelgevers die zich bezighouden met nieuw op de markt gebrachte producten met "verlaagd risico" is dat elke suggestie van ernstig verminderde CHD en beroerte bij het gebruik van deze producten voorbarig is. '

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op BMJ 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: