Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie Congres 2018

Verslag, presentaties en video impressies van het Nationaal Hypertensie congres 2018, een initiatief van de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV) gehouden op 2 februari 2018.

Nationaal Hypertensie Congres 2018

Lees en download het verslag.
Lees en download het verslag.

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees het verslag van de presentaties en discussies van het Nationaal Hypertensie Congres, gehouden op 2 februari 2018 in Amersfoort.

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht
Flore Horuz-Engels beschrijft hoe de benadering van bloeddruk meten en hypertensie behandelen bij kinderen afwijkt van bij volwassenen.

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Flore Horuz-Engels beschrijft waarin bloeddrukbepaling verschilt van die bij volwassenen, en hoe te handelen naar aanleiding van de gemeten waarde.

Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie: preventie, behandeling en CV risico

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres 2018, Amersfoort - Dr. Titia Lely, Utrecht
Dr. Titia Lely sprak over preventie, behandeling en post-partum CV risico en management van zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie.

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Dr. Titia Lely sprak over hoe zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie voorkomen en behandeld kunnen worden. En in welke mate deze aandoeningen het post-partum CV risico beïnvloeden in deze vrouwen.

Helft hypertensiepatiënten neemt medicatie niet

3' educatie - 2 feb. 2018 - Dr. Isla Mackenzie, University of Dundee, Dundee, VK
Dr. Isla MacKenzie (University of Dundee) bespreekt het probleem van therapietrouw bij hypertensiepatiënten.

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Dr. Isla MacKenzie sprak over therapietrouw bij hypertensiepatiënten. Het blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten de medicatie niet neemt. De Nederlandse SYMPATHY studie, waarin therapietrouw bij renale denervatie werd gemeten, liet zelfs 80% non-adherentie zien. MacKenzie geeft adviezen voor verbetering.

Hypertensie bij de alleroudsten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Amersfoort - Prof.dr. Majon Muller, VUmc Amsterdam - Hypertensie 2018
In de Amerikaanse SPRINT-studie waren veel kwetsbare ouderen geëxcludeerd. Prof.dr. Majon Muller schetste het advies volgens het addendum ouderen CVRM voor de behandeling van hypertensie bij kwetsbare en vitale ouderen.

Nationaal Hypertensie Congres 2018 In de Amerikaanse SPRINT-studie waren veel kwetsbare ouderen geëxcludeerd. Prof.dr. Majon Muller schetste het advies volgens het addendum ouderen CVRM voor de behandeling van hypertensie bij kwetsbare en vitale ouderen.

NHC | WILLEM BIRKENHÄGER AWARD

Dr. Jaap Joles

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees een samenvatting van uitreiking van de WILLEM BIRKENHÄGER AWARD aan Dr. Joles.

NHC | PRO-CON DEBAT: Devices hebben een plaats in de reguliere behandeling bij therapieresistente hypertensie

Prof. dr. Bram Kroon en Prof. dr. Niels Riksen

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees een samenvatting van het debat tussen Prof. dr. Bram Kroon en Prof. dr. Niels Riksen.

NHC | Adherence to antihypertensive medication: How to enhance?

Dr. Isla MacKenzie

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie gegeven door Dr. Isla MacKenzie.

NHC | Hypertensie bij de alleroudsten

Prof.dr. Majon Muller

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie gegeven door Prof.dr. Majon Muller.

NHC | Hypertensie bij kinderen en adolescenten

Flore Horuz-Engels

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie gegeven door Flore Horuz-Engels.

NHC | Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie

Dr. Titia Lely

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Lees een samenvatting van de presentatie gegeven door Dr. Titia Lely.

Hypertensie Congres 2018