Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associatie van bloeddrukvariabiliteit met CV risico is onafhankelijk van baseline CV risico

Blood pressure variability and risk of cardiovascular events and death in patients with hypertension and different baseline risks

Literatuur - Mehlum MH, Liestøl K, Kjeldsen SE, et al. - Eur Heart J 2018; published online ahead of print

Achtergrond

Klinische en observationele studies tonen aan dat verhoogde bloeddruk (BP) variabiliteit bijdraagt aan de risico's van CV events en sterfte, ongeacht de gemiddelde BP, vooral bij patiënten met een hoog risico [1,2]. In deze analyse van de Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation (VALUE) trial, werd de associatie van CV risico met grotere BP variabiliteit geëvalueerd bij patiënten met verschillende risiconiveaus van CV risico bij aanvang en of de associatie door een andere factor was gewijzigd.

In de VALUE trial werden 15245 patiënten met hypertensie en minstens één extra CV risicofactor gerandomiseerd om amlodipine 5 of 10 mg of valsartan 80 of 160 mg te ontvangen bovenop andere BP verlagende behandelingen om het BP doel van <140/90 mmHg [3] te behalen. De populatie voor de huidige analyse bestond uit patiënten zonder CV event gedurende de eerste 6 maanden van de studie, die deelnamen aan minimaal 3 bezoeken vanaf bezoek 6 (N=13803).

De per-protocol populatie was gedefinieerd als patiënten met ≥3 per-protocol bezoeken, dat betekent bezoeken zonder pauze in de toegewezen behandeling gedurende de 30 dagen voorafgaand aan het bezoek. De classificatie van het CV risico was gebaseerd op de Joint ESC Guidelines voor het classificeren van risico [4]. De primaire effect variabele was de tijd tot het eerste samengestelde CV eindpunt van een cardiaal event of beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Patiënten met hypertensie en grotere BP variabiliteit hebben een verhoogd risico op CV events in vergelijking met degenen met een lage BP variabiliteit, ongeacht het CV risico bij aanvang. De associatie is sterker bij jongere patiënten en bij degenen met een lagere bloeddruk.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: