Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Katheterablatie verbetert mortaliteit en morbiditeit bij patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren

Catheter Ablation for Atrial Fibrillation with Heart Failure

Literatuur - Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al. - N Engl J Med 2018;378:417-27

Achtergrond

De behandeling van atriumfibrilleren (AF) verbetert de langetermijnresultaten bij patiënten met hartfalen (HF), maar de gunstigste behandelingsoptie staat nog ter discussie [1]. Katheterablatie is geïndiceerd voor symptomatische, medicijnen-resistente AF, en sommige gegevens hebben aangetoond dat het ook geassocieerd is met positieve uitkomsten bij HF patiënten [2-4].

In de Catheter Ablation versus Standard Conventional Therapy in Patients with Left Ventricular Dysfunction and Atrial Fibrillation (CASTLE-AF) trial, een multicenter, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie, werd het effect van katheterablatie op morbiditeit en mortaliteit geëvalueerd vergeleken met medische therapie bij HF patiënten met symptomatische AF.

De belangrijkste inclusiecriteria waren: New York Heart Association (NYHA) klasse II-IV, linkerventrikelejectiefractie (LVEF) ≤ 35%, paroxysmale of persistente AF niet reagerend op antiaritmica of met ernstige bijwerkingen als gevolg van antiaritmica, implantatie van een Biotronik-vervaardigd cardioverter-defibrillator (ICD) apparaat of een cardiale resynchronisatietherapie-defibrillator (CRT-D) met automatische dagelijkse op afstand monitoringsmogelijkheden. Patiënten werden willekeurig toegewezen in een verhouding van 1: 1 om katheterablatie of medische therapie voor AF te ontvangen. Medische therapie voor AF werd toegediend op basis van medische richtlijnen. Voor alle patiënten, werd de Biotronik Home Monitoring optie geactiveerd om de herhaling van AF te controleren. Als AF terugkeerde, werd een herhaalde ablatie aanbevolen tenzij klinisch gecontra-indiceerd.

Het primaire eindpunt was een samenstelling van sterfte door alle oorzaken of verslechtering van HF resulterend in een ongeplande ziekenhuisopname met overnacht verblijf. Secundaire eindpunten waren sterfte door alle oorzaken, ongeplande ziekenhuisopname door HF, sterfte door CVD, verhoging in LVEF en het bereiken van sinusritme.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Katheterablatie is geassocieerd met een lagere mortaliteit en morbiditeit in vergelijking met medische therapie bij patiënten met HF en AF. Bovendien verbeterde katheterablatie de LVEF en verminderde de belasting van AF.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op N Engl J Med 2018

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: