Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toename van fysieke activiteit in de tijd geassocieerd met lager HF risico

Six-Year Changes in Physical Activity and the Risk of Incident Heart Failure: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study

Literatuur - Florido R, Kwak L, Lazo M, et al. - Circulation 2018; published online ahead of print

Achtergrond

Er zijn gegevens die laten zien dat toenames van fysieke activiteit (PA) in de tijd zijn geassocieerd met lagere risico’s op coronaire hartziekten (CHD) en totale sterfte en dat trainingsprogramma’s voordeel geven voor HF patiënten, maar het is niet bekend of training invloed heeft op HF preventie [1}.

In deze analyse van de prospectieve, gemeenschapsgebaseerde Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) studie werd de associatie tussen 6-jaarsveranderingen in PA en HF risico geëvalueerd. Bovendien werd beoordeeld of de associatie tussen PA verandering en HF risico verschilt tussen leeftijds-, ras- en geslachtssubgroepen. Voor deze analyse werden 11351 deelnemers zonder CHD of HF bij aanvang geïncludeerd en hun PA werd beoordeeld met behulp van een aangepaste, door een interviewer afgenomen Baecke Questionnaire [3] bij 2 bezoeken met ongeveer 6 jaar ertussen. PA werd omgezet in een metabole equivalent van taak (MET) met behulp van het Compendium of Physical Activities en geclassificeerd in gematigde (3-6 METS) en krachtige (> 6 METS) oefeningen. Een continue variabele van MET * min/week werd gegenereerd op basis van de duur van PA per week en aantal maanden per jaar. Op basis van de aanbevelingen van de huidige American Heart Association (AHA) [4] werden PA niveaus vervolgens gecategoriseerd als:

De primaire uitkomst was incidente HF gedefinieerd als de eerste ziekenhuisopname of sterfte gerelateerd aan HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een gemeenschapsgebaseerde populatie zonder baseline CVD werd een toename van PA gedurende 6 jaar geassocieerd met een verlaagd HF risico in de volgende twee decennia, terwijl afnemende activiteit in de tijd geassocieerd was met een groter HF risico. Het laagste HF risico werd gezien bij deelnemers met aanhoudend aanbevolen PA en het verhogen van slechte naar aanbevolen activiteitsniveaus over 6 jaar was geassocieerd met een significant verlaagd HF risico. Deze bevindingen suggereren dat het initiëren en verbeteren van PA op middelbare leeftijd nuttig kan zijn voor HF preventie.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Circulation 2018

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: