Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinetherapie verhoogt PCSK9 en Lp(a) niveaus in patiënten met hoog CV risico

Effect of atorvastatin, cholesterol ester transfer protein inhibition, and diabetes mellitus on circulating proprotein subtilisin kexin type 9 and lipoprotein(a) levels in patients at high cardiovascular risk

Literatuur - Arsenault BJ, Petrides F, Tabet F, et al. - J Clin Lipidol 2018; 12: 130–136

Achtergrond

Statines verminderen lage dichtheid lipoproteïne cholesterol (LDL-c) niveaus, verhogen de expressie van proproteïne subtilisine kexine type 9 (PCSK9) niveaus en kunnen lipoproteïne a (Lp(a)) niveaus verhogen [1-3]. In deze subanalyse van de ILLUMINATE (Investigation of Lipid Level Management to Understand its Impact in Atherosclerotic Events ) studie, werd de impact van verschillende doses statine op circulerende PCSK9 en Lp (a) niveaus geëvalueerd bij patiënten met hoog CV risico, met of zonder type 2 diabetes (T2DM) en met of zonder de toevoeging van een cholesterol ester transfer proteïne (CETP).

De ILLUMINATE studie omvatte 15067 personen in de leeftijd van 45-75 jaar, met een geschiedenis van een myocardinfarct, beroerte, acuut coronair syndroom, onstabiele angina, perifere vaatziekte of cardiale revascularisatie binnen 30 dagen tot 5 jaar voorafgaand aan screening [4]. Tijdens een inloopperiode van 4-10 weken kregen de patiënten atorvastatine, dat met tussenpozen van 2 weken naar behoefte werd getitreerd om LDL-c-waarden <100 mg/dL te bereiken. Patiënten die het LDL-c-doelwit hadden bereikt, werden willekeurig toegewezen aan ofwel atorvastatine plus 60 mg torcetrapib of atorvastatine plus placebo [4].

Voor deze analyse werden 594 patiënten die torcetrapib en atorvastatine gebruikten in een verhouding van 1: 2 gematched met 1151 patiënten die placebo en atorvastatine kregen. Plasma PCSK9 en Lp(a) niveaus werden gemeten bij de aanvang (na de inloopperiode) en 3 maanden na randomisatie.

Belangrijkste resultaten

Bij aanvang van de studie:

Na 3 maanden behandeling:

Conclusie

In een subanalyse van de ILLUMINATE studie, in patiënten met hoog CV risico, waren PCSK9 en Lp(a) niveaus dosisafhankelijk verhoogd door atorvastatine. De aanwezigheid van T2DM was geassocieerd met hogere PCSK9 niveaus en lagere Lp(a) niveaus. Cholesterol ester transfer proteïne remming door torcetrapib verhoogde in lichte mate PCSK9 niveaus en verlaagde Lp(a) niveaus.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Clin Lipidol 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: