Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hypertensie bij kinderen en adolescenten

3' educatie - 2 feb. 2018 - Nationaal Hypertensie Congres - Flore Horuz-Engels, MUMC+, Maastricht

Nationaal Hypertensie Congres 2018 Flore Horuz-Engels beschrijft waarin bloeddrukbepaling verschilt van die bij volwassenen, en hoe te handelen naar aanleiding van de gemeten waarde.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het Nationaal Hypertensie Congres op 2 februari 2018 in Amesrfoort en is een verkorte weergave van de presentatie die Flore Horuz-Engels daar gaf.

Faculty

Flore Horuz-Engels is werkzaam als kinderarts-nefroloog bij het MUMC+ in Maastricht.

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Bekijk hier de slides van de presentatie van Flore Horuz

Deel deze pagina met collega's en vrienden: