Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe gegevens zetten vraagtekens bij bestaan obesitasparadox betreffende CVD morbiditeit en levensduur

Association of Body Mass Index With Lifetime Risk of Cardiovascular Disease and Compression of Morbidity

Literatuur - Khan SS, Ning H, Wilkins JT, et al. - JAMA Cardiol 2018; published online ahead of print

Achtergrond

Een hoge body mass index (BMI) is geassocieerd met vergelijkbare of lagere mortaliteit door alle oorzaken in vergelijking met normale BMI, maar de bijdrage van CVD aan deze resultaten is niet duidelijk [1,2].

In deze studie werden levenslange risicoschattingen van incidentele totale CVD en subtypes van CVD, evenals jaren geleefd met en zonder CVD, berekend op basis van gewichtsstatus.

Volwassenen in de leeftijd van 20-89 jaar, zonder CVD bij aanvang, met beschikbare BMI en uitkomstgegevens, alsook een follow-up van ten minste 10 jaar, die waren opgenomen in het Cardiovascular Disease Lifetime Risk Pooling Project [3] kwamen in aanmerking voor de analyse, resulterend in 190672 persoonsonderzoeken gedurende de levensloop, met 3.2 miljoen persoonsjaren follow-up tot 2015.

Deelnemers werden gestratificeerd op indexleeftijdsgroepen (jong: 20-39 jaar, middelbare leeftijd: 40-59 jaar, ouder: 60-79 jaar), geslacht en BMI-strata (ondergewicht: <18.5), normaal: 18.5-24.9, overgewicht: 25.0-29.9, obesitas: 30.0-39.9, morbide obesitas: ≥40). De niet-fatale CVD-events van belang omvatten myocardiaal infarct (MI), beroerte en hartfalen (HF), en fatale gebeurtenissen werden gestratificeerd als sterfte veroorzaakt door CVD, coronaire hartziekte (CHD) of niet-CVD events.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Mensen met overgewicht en obesitas hebben een significant verhoogd langetermijnrisico op CVD morbiditeit, een vergelijkbare of kortere totale levensduur en een groter deel van het leven geleefd met met morbiditeit in vergelijking met personen met een normale BMI. Deze bevindingen dagen het standpunt uit dat overgewicht geassocieerd is met een langere levensduur in vergelijking met normale BMI.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op JAMA Cardiol 2018

Klik hier om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: