Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Pleidooi voor angio-oedeem als onderdeel van de vasculaire geneeskunde

3' educatie - 26 jan. 2018 - Amsterdam Symposium on vascular & metabolic disease - Dr. Danny Cohn, AMC Amsterdam

Amsterdam Symposium on Vascular & Metabolic Disease 2018 Dr. Cohn beargumenteert waarom angio-oedeem onderdeel zou moeten zijn van CV geneeskunde. Ook werpt hij licht op onderliggende mechanismen die voor toekomstige therapie benut kunnen worden.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het Amsterdam Symposium op 26 januari 2018 in Amsterdam en is een verkorte weergave van de presentatie die Dr. Cohn daar gaf.

Faculty

Dr. Danny Cohn is werkzaam als internist bij het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: