Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eerste cholesterolsyntheseremmer in klasse behaalt primair eindpunt in fase 3 studie

Nieuws - 7 mrt. 2018

Bempedoic acid heeft het primaire eindpunt behaald in de eerste fase 3 studie die de LDL-c verlagende effectiviteit en veiligheid en tolereerbaarheid evalueerde in vergelijking met placebo in patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) of met een hoog risico op ASCVD met onvoldoende behandelde hypercholesterolemie op ezetimibe 10 mg en maximaal de laagste dagelijkse startdosering statine.

De 12-weken durende studie behaalde het primaire eindpunt met 28% LDL-c verlaging ten opzichte van placebo (P<0.001). De LDL-c verlaging in de bempedoic acidgroep was 23% vanaf baseline, in vergelijking met een stijging van LDL-c van 5% in de placebogroep. Patiënten behandeld met bempedoic acid bereikten een significant grotere daling van hoogsensitief C-reactief eiwit (hsCRP) van 33%, ten opzichte van de placebogroep die een toename van 2% liet zien (P<0.001). Het effect van bempedoic acid op CV mortaliteit en morbiditeit is nog niet bepaald.

Met een gericht werkingsmechanisme is bempedoic acid de eerste in zijn klasse, als aanvullende, oraal beschikbaar, eenmaal daagse ATP Citraat Lyase (ACL)-remmer die cholesterolbiosynthese vermindert en LDL-c verlaagt door de LDL-receptor op te reguleren. Deze studie werd uitgevoerd in 40 sites in de VS, Canada en Europa. Totaal werden 269 patiënten gerandomiseerd naar bempedoic acid of placebo.

In deze studie werd bempedoic acid gezien als veilig en goed verdragen. Er waren geen verschillen in het optreden van nadelige events (AEs), ernstige AEs (SAEs) of spiergerelateerde AEs; en er werden geen verschillen gezien in stoppen met de studiemedicatie als gevolg van AEs of spiergerelateerde AEs tussen de twee behandelgroepen. Twee patiënten (1.1%) behandeld met bempedoic acid, hadden stijgingen van leverfunctietests (ALT/AST) van >3ULN, welke werden herhaald en bevestigd. Het cumulatieve aantal patiënten die nu zijn behandeld met bempedoic acid in fase 2 klinische studies en in deze studie komt nu uit aan op 919. Van deze hadden zes patiënten (0.6%) stijgingen van leverfunctietests. Deze frequentie is consistent met de frequentie die werd geobserveerd in fase 2 klinische studies en met alle andere eerder goedgekeurde orale LDL-c verlagende therapieën, inclusief statines en ezetimibe.

Esperion is van plan de volledige resultaten van deze studie op een toekomstige medische conferentie te presenteren en deze te publiceren in een belangrijk medisch tijdschrift.

Bron: Persbericht Esperion, 7 maart 2018

Deel deze pagina met collega's en vrienden: