Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe stratificatie voor diabetespatiënten voorspelt risico op complicaties

Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables

Literatuur - Ahlqvist E, Storm P, Käräjämäki A, et al. - Lancet Diab Endocrinol 2018; published online ahead of print

Achtergrond

Diabetes wordt slechts gediagnosticeerd op basis van glucoseniveaus, en geclassificeerd in type 1 of type 2. Huidige richtlijnen geven geen criteria voor intensievere behandeling met een hoog risico op complicaties. Diabetes heeft echter een heterogene klinische presentatie en progressie, en diverse zeldzame monogene vormen zijn beschreven [2-4].

In deze studie werd een datagedreven clusteranalyse van zes veelgemeten variabelen uitgevoerd in 14755 volwassenen met nieuw gediagnosticeerde diabetes, om zo hun classificatie te verbeteren en mensen met een hoog risico op complicaties te identificeren. Data uit het Swedish All new Diabetics in Scania cohort (ANDIS) warden gebruikt voor de clusteranalyse, en dit werd gerepliceerd in drie onafhankelijke cohorten (de Scania Diabetes Registry (SDR), All New Diabetics in Uppsala (ANDIU) en Diabetes Registry Vaasa (DIREVA)). De Malmo Diet and Cancer CardioVascular Arm (MDC-CVA) werd gebruikt als een niet-diabetescohort om genetische loci die eerder in verband zijn gebracht met diabetes en gerelateerde eigenschappen, door elk van de clusters in het ANDIS cohort te vergelijken met het MDC-CVA cohort.

De volgende variabelen werden gerelateerd aan prospectieve ontwikkeling van complicaties en het voorschrijven van medicatie:

Belangrijkste resultaten

Op basis van het ANDIS-cohort werden 5 cohorten gevormd:

Clustering in de onafhankelijke replicatiecohorten gaf vergelijkbare resultaten.

In ANDIS werden significante associaties gezien tussen clusters en diabetische complicaties:

Conclusie

In een datagedreven clusteranalyse van zes variabelen in volwassenen met nieuw gediagnosticeerde diabetes, werden vijf categorieën van patiënten geïdentificeerd met verschillende karakteristieken en verschillende risico’s op diabetische complicaties. Deze resultaten suggereren dat een preciezere stratificatie van nieuwe diabetesgevallen mogelijk is en klinisch nuttig, en het kan informatie verschaffen over onderliggende ziektemechanismen. Dit maakt het mogelijk om behandeling te individualiseren op basis van complicatierisico.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Lancet Diab Endocrinol

Klik om de slide te bekijken

Deel deze pagina met collega's en vrienden: