Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nog een PCSK9-remmer verlaagt MACE op veilige wijze in langetermijnstudie in hoogrisicopatiënten

The ODYSSEY OUTCOMES Trial: Topline Results - Alirocumab in Patients After Acute Coronary Syndrome

Gepresenteerd tijdens ACC.18 door: Ph. Gabriel Steg (Parijs, Frankrijk)

Nieuws - 9 mrt. 2018

Achtergrond

Patiënten die een myocardinfarct (MI) hebben doorgemaakt, laten een hoog cardiovasculair eventrisico zien in het eerste jaar na het event, ondanks lipidenverlagende therapie, evenals in de 3.5 jaar daarna. Aanvullende behandeling is dus nodig om dit residuele CV risico te verlagen.

Alirocumab is een PCSK9-remmer die LDL-c verlaagt, waarvan de effectiviteit en veiligheid op langere termijn werd geëvalueerd in de ODYSSEY OUTCOMES studie. Deelnemers hadden een acuut coronair syndroom (ACS, MI of onstabiele angina) doorgemaakt 1 tot 12 maanden voor randomisatie. Patiënten kregen hoge-intensiteit statine (dagelijks atorvastatine 40 tot 80 mg of rosuvastatine 20 tot 40 mg of maximaal verdragen dosering van een van beide middelen voor ≥2 weken) en lieten onvoldoende regulatie van lipiden zien ondanks therapie (LDL-c ≥70 mg/dL (1.8 mmol/L) of non-HDL-c ≥100 mg/dL (2.6 mmol/L) of apolipoproteïne B ≥80 mg/dL. 18924 patiënten warden gerandomiseerd naar alirocumab (75mg of 150 mg Q2W) of placebo, en gevolgd voor een mediaan van 2.8 jaar. Behandeldoel was LDL-c tussen 25 en 50 mg/dL, waarbij niveaus tot 15 mg/L werden toegestaan. 1955 patiënten maakten een primair eindpunt (majeure nadelige CV events (MACE): sterfte door coronaire hartziekte (CHD), niet-fataal MI, ischemische beroerte of onstabiele angina die ziekenhuisopname vereist) en 726 patiënten overleden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze resultaten van de ODYSSEY OUTCOMES studie laten zien dat ten opzichte van placebo, in patiënten met een recent ACS, behandeling met alirocumab 75 of 150 mg Q2W het MACE eindpunt verminderde. Bovendien liet een secundaire analyse zien dat alirocumabbehandeling geassocieerd was met een lagere frequentie van sterfte door alle oorzaken. Behandeling met deze PCSK9-remmer was veilig en werd goed verdragen tijdens de duur van de studie.

Disclosures

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie.

Het ACC journaal 2018 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis

Deel deze pagina met collega's en vrienden: