Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Genetische informatie om selectie van plaatjesremmer te sturen na ACS kan uitkomsten verbeteren

THE PHARMCLO STUDY: A Prospective, Randomised, Multicentre Study Of A Pharmacogenomic Approach To The Selection Of Antiplatelet Therapy In Acute Coronary Syndromes

Gepresenteerd tijdens ACC.18 door: Diego Ardissino (Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, Italy)

Nieuws - 10 mrt. 2018

Achtergrond

De effectiviteit van het plaatjesremmende middel clopidogrel in patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) wordt belemmerd door interindividuele verschillen in respons. Keuze voor een P2Y12 receptor antagonist wordt normaal gesproken gemaakt op basis van een afweging van de arts over de balans tussen het risico op ischemische events en het risico op ongecontroleerde bloeding. Van diverse genen is aangetoond dat ze enzymen beïnvloeden die clopidogrel meer of minder effectief maken in het voorkomen van plaatjesaggregatie. Voor deze studie ontwikkelden onderzoekers een gemakkelijk te gebruiken genetische screeningstool, ST Q3, die informatie geeft over de betrokken genen op basis van een bloedmonster, binnen 70 minuten, aan het bed van de patiënt.

De PHARMCLO studie beoogde een meer gepersonaliseerde benadering van de keuze voor een P2Y12 receptor antagonist in patiënten met ACS te evalueren. De studie combineerde klinische eigenschappen met genetische informatie om de keuze voor medicatie te informeren. 888 Patiënten die waren opgenomen voor ACS in 13 centra in Italië werden gerandomiseerd naar ofwel standaardzorg, waarbij artsen clopidogrel, ticagrelor of prasugrel voorschrijven op basis van alleen klinische eigenschappen, of naar het krijgen van een genetische test (op ABCB1, 2C19*2, 2C19*17), waarvan het resultaat werd overwogen naast de klinische eigenschappen, voordat plaatjesremmende therapie werd gekozen. Het primaire eindpunt na 12 maanden was een samenstelling van myocardinfarct, stroke, CV sterfte of majeure bloeding (BARC 3-5).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie laat zien dat implementatie van genotypering om de keuze voor antiplaatjestherapie bij ACS te sturen haalbaar is in verschillende instituten en dat het resulteert in andere voorschrijfpatronen. Een meer gepersonaliseerde benaderin van de selectie van antiplaatjestherapie kan leiden tot een klinisch relevante daling van ischemische en bloedingscomplicaties. Toekomstige studies van genotype-geleide antiplaatjestherapie moeten deze data bevestigen en de kosteneffectiviteit ophelderen van genotypering in de uitdagende setting van ACS.

In een persbericht zei presenter Diego Ardissino: “PHARMCLO is de eerste stap van een nieuwe benadering die een verschuiving van nadruk zal betekenen, weg van het proberen om steeds potentere antitrombotische middelen te ontdekken, naar het verzekeren dat de goede behandeling aan elke patiënt wordt gegeven.” En, “aangezien genotypering om een P2Y12 receptor antagonist te kiezen in de context van ACS niet kan worden uitbesteed aan gecentraliseerde genetische laboratoria in verband met de tijd die dat kost, hebben we het ST Q3 instrument ontwikkeld voor genotypering aan het bed, als een goedkoop, draagbaar systeem voor gemakkelijk gebruik door niet speciaal opgeleid personeel.”

Disclosures

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie

Het ACC journaal 2018 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

Deze resultaten werden gelijktijdig gepubliceerd in JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: