Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zelf aangebrachte ECG-patch verbetert de snelheid van AF diagnose

A Digital End-to-End, Nationwide, Pragmatic Trial of Screening for Undiagnosed Atrial Fibrillation Within a Health Insurance System Using a Self-Applied ECG Patch: Primary Results of the mHealth Screening to Prevent Strokes (mSToPS) Trial

Gepresenteerd op ACC.18 door Steven Steinhubl (La Jolla, CA, VS)

Nieuws - 10 mrt. 2018

Achtergrond

Het levenslange risico van atriumfibrilleren (AF) bij volwassenen >55 jaar is >37%, wat geassocieerd is met een 5-voudige toename van beroerte. Eenmaal herkend, kan antistollingstherapie het risico op een beroerte met 65% en de mortaliteit met 30% verminderen. Richtlijn-aanbevolen opportunistische screening voor AF wordt zelden gedaan. Er bestaan nieuwe digitale technologieën, maar de klinische waarde en de optimale methode zijn momenteel onbekend.

Daarom werd de mHealth Screening to Prevent Strokes (mSToPS) trial uitgevoerd om te bepalen of patiënt-gegenereerde gegevens beschikbaar via een draagbare ECG-patch de identificatie van AF ten opzichte van routinematige zorg kunnen verbeteren.

2655 personen die in aanmerking kwamen zonder diagnose AF werden geïncludeerd via een web-gebaseerd platform voor een actieve monitoring thuis met een iRhythm Zio-patch, gedurende gemiddeld 12 dagen (casus) en voor elke casus werden twee observationele controles gekozen die gematched waren voor leeftijd, geslacht en CHA2DS2-VASc. Het primaire eindpunt was het aantal deelnemers met eerste diagnose van AF na 1 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een digitale klinische trial met patiënt-gegenereerde gegevens liet het gebruik van een draagbare ECG-patch een verbetering in de snelheid van AF-diagnose zien in vergelijking met standaardzorg. Follow-up is nodig om de klinische impact van ECG-monitoring te begrijpen.

In een persbericht zei dr. Steinhubl: "In de meeste gevallen is de enige momenteel aanbevolen methode om iemands hartslag te voelen of een ECG gedurende 30 seconden te controleren tijdens een routinebezoek. Op basis van onze gegevens hebben individuen zeer korte AF-episodes, die het erg moeilijk maken om de diagnose AF te vangen in de manier waarop we er vandaag routinematig naar zoeken."

Disclosures

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie.

Het ACC journaal 2018 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis

Deel deze pagina met collega's en vrienden: