Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CV voordeel van SGLT-2 remmers van toepassing in de meeste wereldregio’s, blijkt uit klinische data

Lower Risk of Cardiovascular Events and Death Associated with Initiation of SGLT-2 Inhibitors versus Other Glucose Lowering Drugs – Real World Data Across Three Major World Regions with More Than 400,000 Patients: The CVD-REAL 2 Study

Gepresenteerd tijdens ACC.18 door: Mikhail Kosiborod (Saint Luke's Mid America Heart Institute and University of Missouri - Kansas City, Kansas City, MO, USA)

Nieuws - 12 mrt. 2018

Introductie en methoden

Eindpuntenstudies hebben een lager risico op CV events na behandeling met sodium-glucose cotransporter-2 remmers (SGLT-2i) laten zien in patiënten met type 2 diabetes (T2DM), van wie de meesten bestaande CVD hadden. CVD-REAL was een grote, internationale farmaco-epidemiologische studie die aantoonde dat SGLT-2i geassocieerd waren met vergelijkbare CV-effecten, gezien met verschillende middelen en in een veel bredere populatie van T2DM patiënten die gezien worden in de klinische praktijk, ten opzichte van de eindpuntenstudies. Deze analyses richten zich echter alleen op sterfte door alle oorzaken en hartfalen (HF). Bovendien includeerden ze alleen patiënten uit de VS en Europa, hoewel de meeste patiënten met T2DM buiten deze regio’s wonen, in Azië-Pacific en het Midden-Oosten. Patiënteigenschappen, behandelpatronen en type complicaties variëren tussen de regio’s, maar goed opgezette vergelijkende effectiviteitstudies naar CV uitkomsten van antidiabetische therapie zijn schaars buiten de VS en Europa.

De CVD-REAL 2 studie beoogde daarom om de relatie tussen starten met SGLT-2i ten opzichte van andere glucoseverlagende middelen (GLD) en een brede range van CV uitkomsten (sterfte door alle oorzaken, hospitalisatie voor HF (HHF), myocardinfarct (MI) en stroke) in patiënten met T2DM uit de volgende grote regio’s: Azië-Pacific, Midden-Oosten en Noord-Amerika. 235064 patiënten op SGLT-2i werden middels propensity-matching gelinkt aan patiënten op GLD (gemiddelde leeftijd: 57 jaar).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze grote, internationale studie, uitgevoerd in drie grote wereldregio’s, in meer dan 400000 patiënten, liet zien dat starten met SGLT-2i in patiënten met T2DM, ten opzichte van GLDs, geassocieerd was aan een lager risico op sterfte, HHF, MI en beroerte. Hoewel specifieke effecten varieerden tussen de regio’s, was de richting van de verbanden over het algemeen consistent tussen de landen. Deze bevindingen suggereren dat de CV effecten van SGLT-2i ook gelden voor andere etniciteiten en raciale achtergronden, geografische regio’s en over het CV risico continuüm.

Disclosures

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie

Het ACC journaal 2018 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

Deze resultaten werden gelijktijdig gepubliceerd in JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: