Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

MALE is geassocieerd met aanzienlijke verhoging in MACE en amputaties in PAD patiënten

High Mortality after Major Adverse Limb Events in Peripheral Artery Disease: Results from the COMPASS trial

Gepresenteerd op de ACC.18 door Sonia Anand (Hamilton, ON, Canada)

Nieuws - 13 mrt. 2018

Introductie en methoden

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) hebben een hoog risico op majeure ongunstige cardiovasculaire events (MACE) en majeure nadelige events van de ledematen (MALE) als gevolg van wijdverspreide atherosclerose. Resultaten van de COMPASS studie toonden aan dat een combinatie van rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags en aspirine MACE en MALE bij PAD patiënten verlaagde in vergelijking met aspirine alleen. MALE komt niet veel voor en de prognose na MALE is niet goed gedocumenteerd, maar kan ernstig zijn. Daarom werden voorspellers van MALE, de prognose van PAD patiënten na een MALE event en de impact van lage dosis rivaroxaban en aspirine in vergelijking met aspirine alleen geanalyseerd, in de preventie van MALE, vasculaire interventies en totale perifere vasculaire uitkomsten.

COMPASS was een gerandomiseerde dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie, waarin rivaroxaban 2.5 mg tweemaal daags plus aspirine, rivaroxaban 5 mg tweemaal daags vergeleken werd met aspirine alleen in 27395 patiënten met coronaire hartziekte of PAD. In deze subanalyse van de COMPASS studie werden 6391 patiënten met PAD van de onderste ledematen geïncludeerd die gevolgd waren gedurende 23 maanden. MALE was gedefinieerd als ernstige ledemaatischemie die leidde tot een interventie of grote amputatie door een vasculaire oorzaak. Uitkomsten geëvalueerd na MALE omvatten MACE, totale amputatie en mortaliteit.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

MALE is geassocieerd met een aanzienlijke verhoging in MACE en amputaties en een verhoging in sterfte door alle oorzaken. Vergeleken met aspirine alleen verminderde rivaroxaban plus aspirine MALE, amputaties, vasculaire interventies en totale perifere vasculaire uitkomsten. Het voorkomen van MALE in patiënten met PAD is van grote klinische waarde.

Disclosures

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie

Het ACC journaal 2018 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: