Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS

Selectie van plaatjesremmer door genotypering in ACS patiënten resulteert in betere uitkomst

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Anne de Veer - Nieuwegein

Ticagrelor niet-inferieur aan clopidogrel voor bloedingen in patiënten na STEMI

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Otavio Berwanger - São Paulo, Brazilië

Behandelen met statine voor PCI interventie vermindert MACE in patienten met ACS

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Otavio Berwanger - São Paulo, Brazilië

Nieuwe relevante inzichten in controversiële onderwerpen door twee interventiestudies

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Reversal agent voor FXa-remmers is effectief en veilig in interim analyse van ANNEXA-4 studie

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Stuart Connolly, Hamilton, ON, Canada

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS

Anti-inflammatoire therapie geeft ook MACE-reductie in hoog-risicopatiënten met nierziekte

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Paul Ridker - Boston, MA, VS

NOAC-therapie bij myocardschade na niet-cardiale chirurgie vermindert vasculaire complicaties

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - P.J. Devereaux - Hamilton, ON, Canada

Consistente CV eventreductie met veilige PCSK9-remmer in ACS-patiëntsubgroepen

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Marco Alings - Breda

Totale sterfte, maar niet plotse hartdood, lager door draagbare defibrillator direct na MI, bij lage EF

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Jeffrey Olgin (San Francisco, CA, VS)

Resultaten met PCSK9-remmer in ODYSSEY OUTCOMES boven verwachting: inclusief mortaliteitsvoordeel

10 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Prof.dr. Wouter Jukema - LUMC

PCSK9-remmer toont goede voordeel-risico-balans in hoogrisico ACS-patiënten in de ODYSSEY OUTCOMES trial

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Gabriel Steg, Parijs

ODYSSEY OUTCOMES resultaten kunnen de klinische praktijk veranderen voor behandeling van hoogrisico ACS-patiënten

9 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Valentin Fuster, New York

De ORBITA trial: geeft PCI voordeel in stabiele anginapatiënten?

9 mrt. 2018 - VBWG op ACC2018, Orlando, FL, VS - Prof. William Boden, Boston, MA, VS
William Boden benadrukt het belang van het gebruik van een placebo-ingreep in klinische trials die de effectiviteit van PCI testen en bespreekt dit verder met betrekking tot de ORBITA-studie die PCI-behandeling bij patiënten met stabiele angina evalueerde.

VBWG op ACC2018 William Boden benadrukt het belang van het gebruik van een placebo-ingreep in klinische trials die de effectiviteit van PCI testen en bespreekt dit verder met betrekking tot de ORBITA-studie die PCI-behandeling bij patiënten met stabiele angina evalueerde.

Selectie van plaatjesremmer door genotypering in ACS patiënten resulteert in betere uitkomst

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Anne de Veer - Nieuwegein
Anne de Veer interpreteert de resultaten van de PHARMCLO studie, die liet zien dat genotypering in ACS patiënten om de selectie van plaatjesremmers te sturen resulteerde in een reductie van ischemische en bloedingsevents, vergeleken met standaardzorg.

ACC 2018 Anne de Veer interpreteert de resultaten van de PHARMCLO studie, die liet zien dat genotypering in ACS patiënten om de selectie van plaatjesremmers te sturen resulteerde in een reductie van ischemische en bloedingsevents, vergeleken met standaardzorg.

Ticagrelor niet-inferieur aan clopidogrel voor bloedingen in patiënten na STEMI

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Otavio Berwanger - São Paulo, Brazilië
In patiënten post-STEMI resulteerde behandeling met ticagrelor na 30 dagen in hetzelfde aantal TIMI-bloedingen als clopidogrel in de TREAT trial.

ACC 2018 In patiënten post-STEMI resulteerde behandeling met ticagrelor na 30 dagen in hetzelfde aantal TIMI-bloedingen als clopidogrel in de TREAT trial.

Behandelen met statine voor PCI interventie vermindert MACE in patienten met ACS

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Otavio Berwanger - São Paulo, Brazilië
Resultaten van de SECURE-PCI trial lieten een vermindering van 28% in MACE zien in patienten die behandeld werden met avorstatine vergeleken met placebo voor PCI interventie na ACS.

ACC 2018 Resultaten van de SECURE-PCI trial lieten een vermindering van 28% in MACE zien in patienten die behandeld werden met avorstatine vergeleken met placebo voor PCI interventie na ACS.

Nieuwe relevante inzichten in controversiële onderwerpen door twee interventiestudies

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL. VS - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein
Dr. Jur ten Berg bespreekt twee interventiestudies gepresenteerd op de ACC 2018: een studie over het sluiten van een patent foramen ovale met behulp van een device en de SMART-DATE trial waarin 6 maanden vs 12 maanden DAPT getest werd in patiënten na ACS.

ACC 2018 Dr. Jur ten Berg bespreekt twee interventiestudies gepresenteerd op de ACC 2018: een studie over het sluiten van een patent foramen ovale met behulp van een device en de SMART-DATE trial waarin 6 maanden vs 12 maanden DAPT getest werd in patiënten na ACS.

Reversal agent voor FXa-remmers is effectief en veilig in interim analyse van ANNEXA-4 studie

11 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Prof. Stuart Connolly, Hamilton, ON, Canada
Prof. Connolly vat de resultaten van de interim analyse van de ANNEXA-4 trial samen: andexanet was effectief in het omkeren van het effect van FXa remmers en maakte FXa-geassocieerde bloedingen ongedaan in patiënten met acute ernstige bloedingen.

ACC 2018 Prof. Connolly vat de resultaten van de interim analyse van de ANNEXA-4 trial samen: andexanet was effectief in het omkeren van het effect van FXa remmers en maakte FXa-geassocieerde bloedingen ongedaan in patiënten met acute ernstige bloedingen.

CV voordeel van PCSK9-remming is gelijk ongeacht niveau van inflammatie

13 mrt. 2018 - Bohula EA et al. - Circulation 2018
Een voorafgespecificeerde FOURIER-analyse toont dat evolocumab CV events vermindert in alle hsCRP strata, met grotere absolute risicoreducties in patiënten met hogere baseline hsCRP.

ACC 2018 Een voorafgespecificeerde FOURIER-analyse toont dat evolocumab CV events vermindert in alle hsCRP strata, met grotere absolute risicoreducties in patiënten met hogere baseline hsCRP.

Reversal agent voor FXa-remmers maakt veilig FXa-geassocieerde grote bloedingen ongedaan

Gepresenteerd op de ACC.18 door Stuart Connolly (Hamilton, ON, Canada).

13 mrt. 2018 - nieuws

ACC 2018 In een tussentijdse analyse van de ANNEXA-4 studie, keerde andexanet de anti-FXa-activiteit snel om met een acceptabel aantal nadelige events bij patiënten op FXa-remmers met ernstige bloedingen.

Apothekersinterventie in 'black barbershops' wint van standaardzorg in het verlagen van bloeddruk

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Ronald Victor, MD - Los Angeles, CA, VS
Zwarte kapperszaken en apothekers werkten samen om hoge bloeddruk in niet-latino zwarte mannen te verbeteren, een groep met zeer hoge frequentie van niet-gereguleerde hypertensie. In een gerandomiseerd design gaf de interventie 27 mmHg verlaging van SBP in 6 maanden, vs. 9 mmHg in controles.

ACC 2018 Zwarte kapperszaken en apothekers werkten samen om hoge bloeddruk in niet-latino zwarte mannen te verbeteren. In een gerandomiseerd design gaf de interventie 27 mmHg verlaging van SBP in 6 maanden, vs. 9 mmHg in controles.

Geen bewijs voor preventie van progressie naar T2DM door anti-inflammatoire therapie

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Brendan Everett, MD - Boston, MA, VS
Door observaties die een link suggereren tussen inflammatie en verstoring van insulineregulatie, was nieuwe diagnose T2DM in patiënten met prediabetes een belangrijk secundair eindpunt in de CANTOS trial.

ACC 2018 Door observaties die een link suggereren tussen inflammatie en verstoring van insulineregulatie, was nieuwe diagnose T2DM in patiënten met prediabetes een belangrijk secundair eindpunt in de CANTOS trial.

Anti-inflammatoire therapie geeft ook MACE-reductie in hoog-risicopatiënten met nierziekte

12 mrt. 2018 - ACC 2018, Orlando, FL, VS - Dr. Paul Ridker - Boston, MA, VS
Een nieuwe analyse van de CANTOS-trial toont dat IL-1β remming met canakinumab in patiënten met stadium 3 nierziekte de progressie tot nierfalen niet vertraagde, maar de uitkomsten in deze patiënten wel gunstig beïnvloedde.

ACC 2018 Een nieuwe analyse van de CANTOS-trial toont dat IL-1β remming met canakinumab in patiënten met stadium 3 nierziekte de progressie tot nierfalen niet vertraagde, maar de uitkomsten in deze patiënten wel gunstig beïnvloedde.

MALE is geassocieerd met aanzienlijke verhoging in MACE en amputaties in PAD patiënten

Gepresenteerd op de ACC.18 door Sonia Anand (Hamilton, ON, Canada)

13 mrt. 2018 - nieuws

ACC 2018 In de COMPASS trial hadden PAD patiënten met een MALE event meer MACE, amputaties en sterfte vergeleken met diegenen die geen MALE event doormaakten. Rivaroxaban plus aspirine voorkwam meer perifere vasculaire events dan aspirine alleen.

ACC Journaal 2018