Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fysieke activiteit geassocieerd met lagere CVD sterfte in CHD patiënten

Sustained Physical Activity, Not Weight Loss, Associated With Improved Survival in Coronary Heart Disease

Literatuur - Moholdt T, Lavie CJ, and Nauman J. - J Am Coll Cardiol 2018;71:1094–101

Introductie en methoden

Obesitas is geassocieerd met de ontwikkeling van coronaire hartziekte (CHD) en richtlijnen bevelen aan dat patiënten een normale body mass index (BMI) moeten handhaven of bereiken [1]. Aan de andere kant tonen gegevens aan dat CHD-patiënten met een hoge BMI een betere prognose hebben en dat gewichtsschommelingen in de tijd geassocieerd zijn met een slechtere prognose. Verder is er geen obesitasparadox bij CHD-patiënten met een hoge mate van fysieke activiteit (PA) [2].

In deze analyse werden de associaties tussen BMI op lange termijn en PA-veranderingen en sterfte door alle oorzaken en CVD sterfte onderzocht bij personen met CHD. Met dit doel werden CHD-deelnemers in de HUNT (Nord-Trøndelag Health Study) studie [3] geïncludeerd, die angina pectoris (AP) of myocardinfarct (MI), en beschikbare gegevens over PA, BMI, diabetes mellitus, zelf-gerapporteerde gezondheid, bloeddruk, roken en alcoholgebruik hadden. Personen die in aanmerking kwamen werden ingedeeld in 3 PA-niveaus (inactief, lage PA en hoge PA) op basis van een eerder gepubliceerde index [4] en PA-veranderingen werden vervolgens onderverdeeld in 9 categorieën (inactief-inactief, inactief-laag, inactief-hoog, laag-inactief, laag-laag, laag-hoog, hoog-inactief, hoog-laag en hoog-hoog).

De primaire uitkomst was sterfte door alle oorzaken en de secundaire uitkomst was CVD sterfte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot cohort van patiënten met CHD was sterfte door alle oorzaken en CVD sterfte toegenomen bij personen die gewicht verloren, vergeleken met degenen die een stabiel gewicht hadden, vooral bij diegenen die een normaal gewicht hadden bij baseline. Het handhaven of verhogen van PA was geassocieerd met substantiële verlagingen van het CVD sterfterisico. Deze resultaten ondersteunen de rol van PA bij de secundaire preventie van CVD.

Redactioneel commentaar

In zijn redactioneel artikel merkt Bouchard [5] op dat de studie gepubliceerd door Moholdt et al. belangrijke aanvullende informatie geeft over de associaties van gewichts- en fysieke activiteitsveranderingen met sterftecijfers. Er zijn echter beperkingen, waaronder het gebruik van BMI in plaats van lichaamsgewichtveranderingen als belangrijkste meting, de zelfgerapporteerde aard van de beoordeling van lichamelijke activiteit, die waarschijnlijk zal resulteren in overschatting, en het feit dat gewichts- en PA-veranderingen wederzijds zijn aangepast, hoewel veranderingen in PA gecorreleerd zijn met gewichtsveranderingen.

De auteur concludeert: 'Samengevat, de studie van Moholdt et al. draagt bij aan ons begrip van de rol van langetermijnveranderingen in lichaamsgewicht en PA-niveau op sterftecijfers van personen die al een CHD-event hebben meegemaakt. De bevindingen dragen bij aan het geheel aan gegevens die suggereren dat het bevorderen van regelmatige PA bij CHD-patiënten waarschijnlijk levens zal redden.'

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: