Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1 receptoragonisten verminderen CV sterfte en sterfte door alle oorzaken

Cardiovascular outcomes with glucagon-like peptide-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis

Literatuur - Bethel MA, Patel RA, Merrill P, et al. - Lancet Diab Endocrinol 2018;6:105–13

Introductie en methoden

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptoragonisten zijn effectieve glucose-verlagende behandelingen voor type 2 diabetes (T2DM). Bevindingen in CV uitkomsttrials toonden CV veiligheid, maar de resultaten voor CV werkzaamheid varieerden [1].

In deze systematische review en meta-analyse werden de CV werkzaamheid en veiligheid van GLP-1 receptoragonisten geëvalueerd in de CV uitkomstentrials ELIXA (lixisenatide), LEADER (liraglutide), SUSTAIN (semaglutide) en EXSCEL (exenatide met verlengde afgifte) [2-5]. Deze trials beoordeelden de veiligheid en werkzaamheid van GLP-1-receptoragonisten in vergelijking met placebo bij 33457 volwassen patiënten met T2DM van ≥18 jaar.

De primaire uitkomst van de werkzaamheid voor deze meta-analyse was het effect van GLP-1 receptoragonisten op de incidentie van driepunts-MACE, waaronder CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct (MI) en niet-fatale beroerte, vergeleken met placebo. De veiligheidsresultaten van belang waren ernstige hypoglycemie, acute pancreatitis, alvleesklierkanker en medullaire schildklierkanker.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een meta-analyse van beschikbare CV uitkomsttrials met GLP-1 receptoragonisten toont aan dat ze MACE verminderen zonder significante veiligheidsrisico's.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diab Endocrinol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: